home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-05_16 z dnia 09.11.2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-05_16 z dnia 09.11.2016

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług projektowych w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie nierozstrzygnięte- Brak ofert spełniających kryteria

 

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-05_16 z dnia 09.11.2016 dotyczące świadczenia usług projektowych w celu realizacji I etapu inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu produkcyjnego

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług projektowych dla Zamawiającego w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług projektowych dla Zamawiającego w celu kompleksowej realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów. Zakład produkcyjny realizowany w ramach Inwestycji będzie zlokalizowany na nieruchomości Zamawiającego położonej w Ożarowie Mazowieckim. Planowana powierzchnia całkowita budynku to ok. 4800 m2. Opis koncepcji budynku oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy Inwestycji znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego dokumentu.

Ofertę należy złożyć w terminie 14 dni od publikacji niniejszego Dokumentu.