Choose location

NWZ VIGO Photonics przegłosowało emisję akcji dzięki którym spółka pozyska środki finansowe zapewniające przyśpieszenie wzrostu biznesu

Zapraszamy na spotkanie z Zarządem VIGO PHOTONICS podsumowujące wyniki finansowe oraz najważniejsze osiągnięcia Spółki w III kwartale 2023 roku

Wyniki finansowe VIGO za Q3 i 9M23

wzrost przychodów o 12,7% r/r narastająco od początku roku, dobre perspektywy segmentu wojskowego oraz rosnąca sprzedaż eksportowa

Wideokonferencja z Zarządem VIGO PHOTONICS – wyniki Q3 2023

Zapraszamy na spotkanie z Zarządem VIGO PHOTONICS podsumowujące wyniki finansowe oraz najważniejsze osiągnięcia Spółki w III kwartale 2023 roku

Szacunki przychodów VIGO – wzrost o 3% r/r w III kwartale

Wzrost przychodów w III kwartale 2023 dzięki kluczowym segmentom: przemysłowym i wojskowym Wzrost sprzedaży segmentu przemysłowego o 3% r/r w III kwartale i 12% r/r narastająco od początku roku Wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim o 64% r/r w III kwartale, dzięki zamówieniom z branży gazowej

Wyniki finansowe VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023

Przychody H1 2023 wyniosły 37,0 mln zł (+20,4% r/r) Wzrost przychodów segmentu wojskowego do 6,3 mln zł (+31%r/r), dobre perspektywy segmentu – nowa umowa z Grupą PGZ na detektory do pojazdów wojskowych oraz list intencyjny z PCO dotyczący rozwoju technologii detektorów matrycowych i ich sprzedaży dla polskiej armii

Wideokonferencja z Zarządem VIGO Photonics – wyniki Q2 2023

Zapraszamy na spotkanie z Zarządem VIGO PHOTONICS podsumowujące wyniki finansowe oraz najważniejsze osiągnięcia Spółki w II kwartale 2023 roku

VIGO Photonics zawarło list intencyjny z PCO S.A. dotyczący wdrożenia matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii

List intencyjny z PCO to kolejne potwierdzenie rosnącego zapotrzebowania przemysłu wojskowego na nowoczesne rozwiązania technologiczne

VIGO Photonics dostarczy podmiotowi z grupy PGZ  detektory…

stosowane w systemach automatycznego wykrycia i gaszenia pożarów w pojazdach opancerzonych - umowa na kwotę 15,8 mln zł

Szacunki VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023 – wzrost przychodów o 20% r/r w I półroczu, rosnąca sprzedaż w USA, dobre perspektywy segmentu wojskowego

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych osiągnął w I półroczu 2023 37,3 mln zł (+21% r/r) skonsolidowanych przychodów

VIGO Photonics planuje pozyskać środki finansowe zapewniające przyśpieszenie rozwoju Spółki

NWZA VIGO Photonics zwołane na 10 lipca 2023 r. zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F oraz upoważnieniu Zarządu Spółki do zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do określonych kategorii inwestorów na podstawie