home-icon/Home / Szacunki VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023 – wzrost przychodów o 20% r/r w I półroczu, rosnąca sprzedaż w USA, dobre perspektywy segmentu wojskowego

Szacunki VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023 – wzrost przychodów o 20% r/r w I półroczu, rosnąca sprzedaż w USA, dobre perspektywy segmentu wojskowego

 • Wzrost przychodów w I półroczu 2023 dzięki wzrostom w kluczowych segmentach: przemyśle, wojsku i transporcie
 • Sprzedaż materiałów półprzewodnikowych w I półroczu wzrosła r/r o 47%
  do 2,7 mln zł
 • Sprzedaż na rynkach północnoamerykańskich w I półroczu osiągnęła poziom
  6 mln zł (ok. 3-krotny wzrost)
 • Wzrost sprzedaży w segmencie wojskowym w I półroczu o 27% r/r do 6,3 mln zł – wpływ zwiększających się nakładów na wydatki związane z obronnością

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych osiągnął w I półroczu 2023 37,3 mln zł (+21% r/r) skonsolidowanych przychodów. W samym II kwartale 2023 przychody osiągnęły poziom 18,5 mln zł  i utrzymały się na podobnym poziomie do analogicznego okresu 2022 roku.

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w I półroczu 2023 wyniosła łącznie 34,6 mln zł (+20% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (wzrost o prawie 50% r/r).

 

W I półroczu 2023 największy wzrost sprzedaży r/r zanotował segment przemysłowy (20,9 mln zł, +23% r/r), dzięki dobrej sprzedaży w USA (czujniki metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe) oraz segment materiałów półprzewodnikowych (w tym zamówienia na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.

 

Aby lepiej porównywać przychody rok do roku, należy wziąć pod uwagę że w I kwartale 2022  duży wpływ na przychody miał rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu – wtedy znaczna część przychodów przesunęła się na II kwartał 2022, stąd też I oraz II kwartał rok do roku nie są w pełni porównywalne. Porównując wyniki półrocze rok do roku widzimy bardzo wyraźny, 20%-owy wzrost całościowej sprzedaży, wynikający ze wzrostu w kluczowych segmentach – przemysłowym o ponad 20% r/r, wojskowym o 27% r/r oraz transportowym o 10% r/r – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

W I półroczu br. sprzedaż detektorów na rynku polskim wyniosła 3,2 mln zł (i była 2-krotnie wyższa w ujęciu rok do roku – jest to zasługa zwiększonej sprzedaży detektorów na potrzeby wojskowe. Łącznie poziom sprzedaży VIGO w segmencie wojskowym zarówno w kraju, jak i zagranicą w tym okresie wyniósł 6,3 mln zł (wzrost o 27% r/r).

 

Warto także zwrócić uwagę na rosnące kolejny kwartał z rzędu przychody segmentu wojskowego. Przychody z tego segmentu wygenerowane w Polsce wyniosły w minionym półroczu ponad 3 mln zł, a łącznie w całym segmencie ponad 6 mln zł. Jest to efekt sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez poszczególne kraje, w tym Polskę. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich w tym segmencie będzie się nadal zwiększać. Identyfikujemy także nowe szanse na rym rynku w USA – dodaje Adam Piotrowski.  

 

Cały czas także rozwijamy i udoskonalamy naszą ofertę dla klientów – jesteśmy szczególnie zadowoleni z zanotowanego w II kwartale br. bardzo dużego postępu w rozwoju nowej rodziny detektorów chłodzonych ciekłym azotem – prototypy zostały przetestowane przez klienta i osiągnęły bardzo dobre wyniki i w efekcie uzgodniliśmy z klientem uruchomienie kolejnego etapu R&D. Widzimy też zupełnie nowe zastosowania dla naszych detektorów. Jednym z ciekawszych rozwiązań są tzw. detektory Smart Farm do monitorowania stanu upraw rolnych. Mamy nadzieję poinformować rynek o ciekawym kontrakcie w tym sektorze już niedługo   mówi Adam Piotrowski.

 

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca czerwca wyniosła 37,9 mln zł (w tym 20,2 mln zł w II kwartale 2023). Na koniec czerwca 2022 wartość pozyskanych zamówień wynosiła 44,4 mln zł (25,2 mln zł w II kwartale 2022).

 

Analizując wartość pozyskanych zamówień, należy zwrócić uwagę na bardzo wysoką bazę z I półrocza 2022, kiedy to w samym II kwartale pozyskaliśmy rekordowe 25,2 mln zł w zamówieniach. Warto jednak dodać, że II kwartał 2023 jest drugim kolejnym okresem ze wzrostem wartości zamówień kwartał do kwartału po „dołku” z ostatniego kwartału 2022 – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.

 

Utrzymuje się także wysoki poziom dynamiki sprzedaży generowanej przez spółkę amerykańską. Po 6 miesiącach 2023 wzrosła ona prawie trzykrotnie rok do roku osiągając poziom 6 mln zł. Największy udział w sprzedaży na tym rynku mają czujniki do zastosowań przemysłowych, głównie do wykrywania metanu oraz analizy gazów. Ponadto w II kwartale br. spółka VIGO zidentyfikowała nowe szanse sprzedażowe na rynku amerykańskim, głównie z przemysłu wojskowego.

 

Na rynku azjatyckim także utrzymywany jest wzrost sprzedaży. W I półroczu 2023 sprzedaż na tamtejszych rykach wyniosła 5,2 mln zł (+11% r/r), dzięki zamówieniom w segmentach przemysłowym, transportowym i naukowym.

 

Cały czas dobrze rozwija się sprzedaż eksportowa na rykach USA i Azji. Sprzedażowy zespół w USA działa dynamicznie i wygenerował w I półroczu już 6 mln zł sprzedaży w perspektywicznym segmencie detektorów do wykrywania gazów, głównie metanu stosowanych w branży wydobywczej. Ponadto w minionym kwartale zidentyfikowaliśmy nowe szanse sprzedażowe w USA dla przemysłu zbrojeniowego, co może dynamicznie powiększyć sprzedaż na tamtym rynku. Będzie to też ważnym potwierdzeniem atrakcyjności i przydatności naszych detektorów na potrzeby wojskowe, co przy obecnych trendach związanych ze zwiększaniem nakładów na obronność będzie nie do przecenienia  – podkreśla Adam Piotrowski.

 

Udział aplikacji w strukturze przychodów w I półroczu 2023 wynosił odpowiednio: aplikacja przemysłowa 56% (20,9 mln zł przychodów), wojskowa 17% (6,3 mln zł przychodów), transportowa 13% (5 mln zł przychodów) oraz materiały półprzewodnikowe 7% (2,7 mln zł przychodów).

W I półroczu 2023 VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do analizy gazów – spektroskopia FTIR  (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR). Na początku maja br. VIGO poinformowało także o podpisaniu wznowionej umowy na dostawy detektorów podczerwieni z niemiecką spółką. Wartość dostaw wynikających z tej umowy może wynieść od 2,9 mln EUR do 3,5 mln EUR.

 

W dn. 12 czerwca br. VIGO Photonics otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

Uzyskanie decyzji KE zatwierdzającej finansowanie dla projektu HyperPIC pokazuje, że VIGO jest nowatorską spółką, potrafiącą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości globalnej ekonomii. Zapotrzebowanie na nasze produkty w różnych branżach będzie rosło, wspierane przez globalne trendy technologiczne, geopolityczne i ekologiczne –  podsumowuje Adam Piotrowski.

 

WYDARZENIA KORPORACYJNE I BRANŻOWE

 

 • Publikacja raportu półrocznego VIGO Photonics za I półrocze 2023 zaplanowana jest na 19 września br.

 

 • W I półroczu 2023 VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:
  • SPIE Photonics West (USA) – największa branżowa konferencja fotoniczna na świecie
  • Smart City Summit (Tajwan)
  • Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)
  • Targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy)
  • Infrared Colloquium (Niemcy)
  • LASER World of Photonics (Niemcy) – największa konferencja branżowa w Europie
  • Webinarium poświęcone detektorom III-V organizowane wspólnie z Photonics Media
  • Konferencja branżowa OPIE (Japonia)
  • Photonics 21 Partnership Annual Meeting 2023 (Belgia)
  • International Day of Light (Polska)

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709