Choose location

Dywidendy

Rok Dywidenda
razem (m PLN)
Dywidenda na
akcję
% wypłaty z
zysku jednostkowego
Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2016 6.007 8.24 59.97% 30.05.2017 2.19% 14.06.2017
2015 4.731 6.49 50.15% 18.05.2016 2.60% 3.06.2016
2014 4.090 5.61 56.11% 27.05.2015 2.40% 12.06.2015

Polityka dywidendy

Zaktualizowana strategia rozwoju VIGO Photonics zakłada przeznaczanie całego wypracowanego zysku na inwestycje. W ocenie Zarządu powrót do polityki wypłaty dywidendy (min. 50 proc. zysku) możliwy będzie po roku 2020, wówczas Spółka spodziewa się efektów planowanych i realizowanych obecnie inwestycji.

Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektyw dalszej działalności VIGO Photonics, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki, oraz przy uwzględnianiu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów.

Wysokość dywidendy rekomendowana przez zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój.