home-icon/Home / Szacunki przychodów VIGO – wzrost o 3% r/r w III kwartale

Szacunki przychodów VIGO – wzrost o 3% r/r w III kwartale

Szacunki przychodów VIGO – wzrost o 3% r/r w III kwartale i o 13% w ujęciu narastającym za 9 miesięcy 2023, rosnąca sprzedaż w USA oraz w segmencie wojskowym

 • Wzrost przychodów w III kwartale 2023 dzięki kluczowym segmentom: przemysłowym i wojskowym
 • Wzrost sprzedaży segmentu przemysłowego o 3% r/r w III kwartale i 12% r/r narastająco od początku roku
 • Wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim o 64% r/r w III kwartale, dzięki zamówieniom z branży gazowej
 • Sprzedaż w segmencie wojskowym w III kwartale wzrosła o 58% r/r (narastająco od początku roku + 34% r/r), dzięki rosnącym wydatkom związanym z obronnością
 • Dobre perspektywy przychodowe na IV kwartał br.

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych osiągnął w III kwartale 2023 17,3 mln zł (+3% r/r) skonsolidowanych przychodów. Narastająco po III kwartałach 2023 przychody wyniosły 53,8 mln zł i były wyższe o 13% r/r.

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w III kwartale 2023 wyniosła łącznie 15,7 mln zł (-2% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,6 mln zł (2-krotny wzrost r/r).

 

W III kwartale 2023 największy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku zanotował segment wojskowy (2,1 mln zł, wzrost o 58% r/r). Segment wojskowy w Polsce zanotował blisko pięciokrotny wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku, do 1,7 mln zł. Trend wzrostowy w tym segmencie jest związany z rosnącymi wydatkami państw na obronność, czego efekty widoczne są w przychodach segmentu już od kilku kwartałów. Narastająco za 9 miesięcy segment wojskowy zanotował 8,4 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost o 34% r/r.

 

Największy pod względem wielkości przychodów segment przemysłowy zanotował w III kwartale 2023 wzrost o 3% do 10,9 mln zł, dzięki dalszemu wzrostowi sprzedaży w USA (wzrost sprzedaży rok do roku do 4 mln zł, detektory do analizy gazów, w tym czujniki metanu) oraz stabilnej sprzedaży w Europie (głownie dla przemysłu półprzewodnikowego). Narastająco za 9 miesięcy sprzedaż w segmencie przemysłowym wyniosła 31 mln zł (wzrost o 12% r/r).

 

Segment materiałów półprzewodnikowych rośnie zgodnie z założeniami, przede wszystkim dzięki zamówieniom na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.  Sprzedaż w segmencie wyniosła w III kwartale br. 1,6 mln zł (+206% r/r), a narastająco za 9 miesięcy 4,4 mln zł (+65% r/r).

 

W III kwartale przychody VIGO wzrosły o 3%, natomiast narastająco za 9 miesięcy nasze przychody są już wyższe o 13% rok do roku. Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze stale rosnącej sprzedaży na rynku amerykańskim, gdzie w III kwartale sprzedaż urosła dwukrotnie – jest to efektem dobrej pracy naszego zespołu sprzedażowego, który rozbudowaliśmy w ostatnich miesiącach oraz zeszłym roku, jak i docenienia przez klientów skuteczności naszych detektorów. Najważniejszymi klientami w USA w tej chwili jest branża gazowa, gdzie nasze detektory do analizy gazów znajdują szerokie zastosowanie, m.in.. w bardzo ważnej detekcji metanu. Sprzedaż w Europie jest stabilna, ale widzimy że po kilku kwartałach wolniejszego wzrostu klienci zaczęli zwiększać zamówienia, co przełoży się na większą sprzedaż w kolejnych kwartałach – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics. 

 

Zanotowaliśmy także kolejny kwartał rosnących przychodów w segmencie wojskowym. Przychody z tego segmentu w III kwartałach 2023  wyniosły 8,4 mln zł. Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność, o czym informowaliśmy już wcześniej. Rosnące przychody segmentu są widoczne już od kilku kwartałów i spodziewamy się, że będą się nadal zwiększać – dodaje Adam Piotrowski. 

 

W Polsce realizują się kolejne prospekty wojskowe – takie jak umowa na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów czy też list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii. Liczymy także na rynek amerykański i pierwsze kontrakty w wojskowości – dodaje Adam Piotrowski.

 

Łączna wartość zamówień i kontraktów pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca września wyniosła blisko 84 mln zł (w tym 51,4 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 61,8 mln zł na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 32,3 mln zł w pozostałych do realizacji kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanego w sierpniu br.

Udział aplikacji w strukturze przychodów w III kwartale półroczu 2023 wynosił odpowiednio: aplikacja przemysłowa 63% (10,9 mln zł przychodów), wojskowa 12% (2,1 mln zł przychodów), materiały półprzewodnikowe 9,5% (1,7 mln zł przychodów), transportowa 8,4% (1,4 mln zł przychodów) oraz nauka i medycyna 6,3% (1,1 mln zł przychodów).

Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do perspektyw IV kwartału, spodziewamy się, że może on być jednym z lepszych w naszej historii pod względem przychodowym, co już częściowo widoczne jest w kontraktacji, a także wynika z umów ramowych z dużymi klientami. Przede wszystkim spodziewamy się kontynuacji pozytywnych trendów w naszych kluczowych segmentach przemysłowym i wojskowym, widocznych od kilku kwartałów – podsumowuje Adam Piotrowski.

 

Wybrane najważniejsze kontrakty podpisane w okresie 9 miesięcy 2023

 

W 2023 roku VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do monitoringu emisji – spektroskopia FTIR (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR). W lipcu podpisano kolejne kontrakty – m.in. do urządzeń produkujących półprzewodniki najnowszej generacji (wartość kontraktu 2 mln EUR) oraz do spektroskopii (wartość 200 tys. EUR).

 

W maju br. została zawarta kolejna umowa ramowa z niemieckim kontrahentem na dostawy detektorów o wartości od 2,9 do 3,5 mln EUR do końca grudnia 2023 (z możliwością przesunięcia do końca marca 2024). Z kolei w lipcu br. VIGO podpisało wznowioną umowę ramową na sprzedaż detektorów ze spółką z Grupy Caterpillar o wartości 3,67 mln EUR do 30 maja 2025 (z możliwością przesunięcia do końca sierpnia 2025).

 

W dn. 29 sierpnia br. VIGO podpisało umowę z podmiotem z Grupy PGZ umowę na dostarczenie detektorów o wartości łącznie co najmniej 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy) do końca 2035 roku. Realizacja umowy już się rozpoczęła. Detektory VIGO będą używane w systemach wykrywania pożarów w czołgach i wozach bojowych.  Faktyczne przychody z realizacji tego kontraktu mogą wynieść znacznie więcej, z uwagi na możliwość zastosowania systemu w kolejnych typach pojazdów wojskowych.

 

W dn. 7 września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, VIGO podpisało z PCO list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu opracowanie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego pola walki rozwiązań, w szczególności matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice).

 

W dn. 12 czerwca br. VIGO Photonics otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

 

WYDARZENIA BRANŻOWE

 

 • W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:

 

 • SPIE Photonics West (USA) – największa branżowa konferencja fotoniczna na świecie
 • Smart City Summit (Tajwan)
 • Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)
 • Targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy)
 • Infrared Colloquium (Niemcy)
 • LASER World of Photonics (Niemcy) – największa konferencja branżowa w Europie
 • Webinarium poświęcone detektorom III-V organizowane wspólnie z Photonics Media
 • Konferencja branżowa OPIE (Japonia)
 • Photonics 21 Partnership Annual Meeting 2023 (Belgia)
 • International Day of Light (Polska)
 • SEMICON West (USA)
 • Korea – Poland Business Forum (Polska)
 • Poland – Taiwan Busines Round Table (Polska)
 • MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (Polska)
 • SEMICON Taiwan (Tajwan)
 • DSEI (Anglia)
 • EPIC Technology Meeting on Photonics in Defense (Polska)
 • RAPID Research and Application of Photonics in Defence (USA)
 • Webinarium poświęcone detektorom podczerwieni do analizy gazów organizowane wspólnie z organizacją Laser Focus World
 • CIOE China International Optoelectronic Expo (Chiny)
 • CEM Emission Monitoring (Hiszpania)
 • TRAKO (Polska)
 • Poland – Switzerland Economic and Technological Forum (Szwajcaria)
 • EU Regional Conference “New Perspective, New Oppourtunities 2021-2027” (Polska)
 • Photonics Days Berlin (Niemcy)
 • EPIC Technology Meeting for Quantum Technology (Niemcy)

 

 • Planowane wydarzenia branżowe do końca roku:

 

 • Seul ADEX (Korea)
 • EPIC New Product Release
 • Konferencja Optoelektroniczna (Polska)
 • SEMICON Europa (Niemcy
 • IPC IEEE Photonics Society Conference (USA)
 • Intelligent Rail Summit (Polska)
 • IR Fair (Japonia)
 • Combat Aeroterrestre 2035 (Francja)

 

 

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709