home-icon/Home / Wyniki finansowe VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023

Wyniki finansowe VIGO za II kwartał oraz I półrocze 2023

wzrost przychodów o ponad 20% r/r, dobre perspektywy segmentu wojskowego oraz rosnąca sprzedaż eksportowa

  • Przychody H1 2023 wyniosły 37,0 mln zł (+20,4% r/r)
  • Wzrost przychodów segmentu wojskowego do 6,3 mln zł (+31%r/r), dobre perspektywy segmentu – nowa umowa z Grupą PGZ na detektory do pojazdów wojskowych oraz list intencyjny z PCO dotyczący rozwoju technologii detektorów matrycowych i ich sprzedaży dla polskiej armii
  • Rosnąca sprzedaż eksportowa na każdym z rynków, w tym trzykrotny wzrost sprzedaży w USA

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych opublikował wyniki za II kwartał oraz I półrocze 2023.

 

W II kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 18,3 mln zł (+3% r/r), skorygowany (oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D) zysk EBITDA wyniósł 4,9 mln zł (+47% r/r), a skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 4,6 mln zł (+282% r/r).

 

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w II kwartale br. wyniosła 46,2%, a na jej wysokość wpłynęła sprzedaż w spółce amerykańskiej (sprzedaż zapasów po starych cenach). Jednostkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła w II kwartale br. 48,6%. W kolejnych kwartałach efekt ten będzie niwelowany.

 

Łącznie w I półroczu 2023 skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 37,0 mln zł (+20,4% r/r), skorygowana EBITDA 10,5 mln zł (+71% r/r) i skorygowany zysk netto 7,6 mln zł (+287% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I półroczu wyniosła 48%.

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w I półroczu 2023 wyniosła 34,3 mln zł (+18,7% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (wzrost o prawie 50% r/r).

W I półroczu 2023 VIGO kontynuowało również działania mające na celu poprawę rentowności. Koszty ogólne były porównywalne w ujęciu kwartał do kwartału, a w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o ok. 27%.

 

Struktura przychodów H1 2023

 

Pod względem dynamiki sprzedaży VIGO zanotowało w I półroczu 2023 wzrosty rok do roku w każdym ze swoich segmentów sprzedażowych (aplikacjach).

 

W I półroczu 2023 największy pod względem udziału w sprzedaży VIGO segment przemysłowy zanotował wzrost przychodów o 18,5% r/r do 20,7 mln zł, przede wszystkim dzięki dobrej sprzedaży w USA (detektory do analizy gazów, np. metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe). Przychody segmentu wojskowego w I półroczu wyniosły 6,3 mln zł i wzrosły o 30% r/r, przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży na potrzeby polskiej armii. W segmencie transportowym przychody wyniosły 4,9 mln zł (+13% r/r), dzięki rosnącym zamówieniom z rynku azjatyckiego (głównie Chin). Segment nauka i medycyna zanotował wzrost sprzedaży r/r o 2% do 2,1 mln zł. Segment materiałów półprzewodnikowych zanotował wzrost sprzedaży o prawie 50% r/r, m.in. dzięki zamówieniom na struktury QCL (Kwantowe Lasery Kaskadowe) oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.

 

Pod względem struktury przychodów, najwyższy udział w I półroczu 2023 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 53,1%, wojskowa 18,9%, transportowa 14,7% oraz materiały półprzewodnikowe 6,3%.

 

Pod względem geograficznym w I półroczu 2023 znacząco wzrosły przychody z rynku amerykańskiego (+282% r/r do 5,9 mln zł) oraz rynku polskiego (podwojenie sprzedaży r/r do poziomu 3,1 mln zł w segmencie wojskowym). Na największym pod względem udziału w strukturze sprzedaży rynku europejskim VIGO zanotowało 2% wzrost sprzedaży r/r, natomiast przychody z rynku azjatyckiego w tym okresie urosły o 11% r/r.

Łączna sprzedaż w H1 2023 / 2022 wg. aplikacji (w mln zł)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu w realizacji naszych projektów rozwojowych. W ostatnim okresie osiągnęliśmy, m.in. bardzo dobre wyniki dla przedprodukcyjnych serii detektorów chłodzonych ciekłym azotem – jednoznacznie lepsze od wyników produktów konkurencyjnych. W najbliższym czasie będziemy przechodzić do ustalenia z klientem warunków seryjnych dostaw nowych produktów – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

Dobre perspektywy segmentu wojskowego

 

Od kilku kwartałów sygnalizujemy wyraźnie rosnące przychody z naszego segmentu wojskowego. W I półroczu 2023 roku przychody tego segmentu łącznie wyniosły ponad 6 mln zł (w tym 3 mln zł w Polsce). Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność w USA i Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż w tym segmencie będzie się nadal zwiększać. Wiążemy bardzo duże nadzieje z tym segmentem i dotyczy to zarówno perspektyw związanych z polską armią, jak i kontraktami zagranicznymi, w tym na kluczowym rynku amerykańskim. W Polsce sprzedaż rośnie, ale co niezwykle ważne realizują się kolejne prospekty – takie jak umowa na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów czy też podpisany niedawno podczas targów MSPO list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii – mówi Adam Piotrowski.

 

W dn. 29 sierpnia br. VIGO podpisało umowę z podmiotem z Grupy PGZ umowę na dostarczenie detektorów o wartości łącznie co najmniej 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy) do końca 2035 roku. Realizacja umowy już się rozpoczęła. Detektory VIGO objęte tym kontraktem są jednym z najbardziej istotnych komponentów opracowanego przez polskie podmioty systemu tłumienia wybuchu i gaszenia pożaru w czołgach, wozach bojowych oraz innych pojazdach o przeznaczeniu zarówno wojskowym jak i cywilnym. Faktyczne przychody z realizacji tego kontraktu mogą wynieść znacznie więcej, z uwagi na możliwość zastosowania systemu w kolejnych typach pojazdów wojskowych.

 

W dn. 7 września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, VIGO podpisało z PCO list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu opracowanie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego pola walki rozwiązań, w szczególności matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice).

 

Jednym z elementów strategii VIGO jest rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w wojsku. Matryce detektorów podczerwieni, zawierające setki tysięcy lub miliony aktywnych pikseli, wykorzystywane są w kamerach termowizyjnych do zastosowań wojskowych oraz kosmicznych. Matryce VIGO oparte będą o najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym o tzw. supersieci T2SL (Type II Superlattice), które oferują lepszą jakość i powtarzalność produktu, a także umożliwiają pracę detektora w wyższych temperaturach.

 

W ostatnim czasie uzyskaliśmy pozytywne wyniki testów demonstratorów detektorów matrycowych. Jest to dla nas szczególnie ważne, bowiem planujemy w ciągu dwóch lat uruchomienie seryjnej produkcji tego typu detektorów, znajdujących zastosowanie w branży wojskowej, przede wszystkim w pojazdach wojskowych wyposażonych w kamery termowizyjne. Docelowo chcielibyśmy się stać głównym dostawcą detektorów matrycowych dla polskiego przemysłu wojskowego, a także rozszerzyć współpracę w podstawowym biznesie VIGO – detektorów i modułów detekcyjnych   – mówi Adam Piotrowski.

 

Kontrakty podpisane w H1 2023 oraz po zakończeniu okresu sprawozdawczego

 

Łączna wartość zamówień i kontraktów pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca sierpnia wyniosła ponad 80 mln zł (w tym 44,7 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 58,9 mln zł na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 37,7 mln zł w pozyskanych kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanego w sierpniu br.

 

W tym roku zdecydowaliśmy o zmianie sposobu kontraktacji z kluczowymi klientami i z szeregiem z nich udało się wynegocjować ramowe kontrakty na dostawy na cały 2023 rok, a z niektórymi nawet do roku 2025. Są to między innymi kontrakty w segmencie przemysłowym o których informowaliśmy osobnymi raportami – czyli wznowione kontrakty z niemieckim partnerem, czy też nowy kontrakt z Caterpillar. Dodatkowo jeszcze mamy zawarte kontrakty z dwoma niemieckimi oraz szwajcarskim podmiotem na detektory do zastosowań w urządzeniach pomiarowych, kolejną niemiecką spółką na detektory zastosowane w urządzeniach do produkcji półprzewodników oraz z naszym fińskim klientem na detektory do urządzeń monitorujących poziom emisji zanieczyszczeń. W tym roku spodziewamy się jeszcze podpisania kontraktów na dostawy detektorów chłodzonych ciekłym azotem do naszych nowych amerykańskich klientówmówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.

 

W I półroczu 2023 VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do monitoringu emisji – spektroskopia FTIR (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR). W lipcu podpisano kolejne kontrakty – m.in. do urządzeń produkujących półprzewodniki najnowszej generacji (wartość kontraktu 2 mln EUR) oraz do spektroskopii (wartość 200 tys. EUR).

 

W dn. 4 maja br. została zawarta kolejna umowa ramowa z niemieckim kontrahentem na dostawy detektorów o wartości od 2,9 do 3,5 mln EUR do końca grudnia 2023 (z możliwością przesunięcia do końca marca 2024). Z kolei w dn. 31 lipca br. VIGO podpisało wznowioną umowę ramową na sprzedaż detektorów ze spółką z Grupy Caterpillar o wartości 3,67 mln EUR do 30 maja 2025 (z możliwością przesunięcia do końca sierpnia 2025).

 

Projekt HyperPIC

 

W dn. 12 czerwca br. VIGO Photonics otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

Uzyskanie decyzji KE zatwierdzającej finansowanie dla projektu HyperPIC pokazuje, że VIGO jest nowatorską spółką, potrafiącą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości globalnej ekonomii. Zapotrzebowanie na nasze produkty w różnych branżach będzie rosło, wspierane przez globalne trendy technologiczne, geopolityczne i ekologiczne – podkreśla Adam Piotrowski.

 

Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Obecnie Spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach ww. procedury – termin mija 17 października 2023.

 

Dofinansowania do innych projektów

 

VIGO pozyskuje regularnie nowe dofinansowania pozwalające utrzymywać wysokie tempo rozwoju technologii. 10 maja br. VIGO projekt spółki pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych w Polsce” został umieszczony na liście projektów do dofinansowania w ramach I konkursu Rządowego Programu Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Dofinansowanie dla VIGO wyniesie 9,4 mln zł i dotyczy projektu sensora do badania jakości wody.

 

Wydarzenia branżowe

W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych: SPIE Photonics West (USA) – największej branżowej konferencji fotonicznej na świecie, Smart City Summit (Tajwan), Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska), targach SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy, kwiecień), Infrared Colloquium (Niemcy, maj), targi LASER World of Photonics w Niemczech (czerwiec), IDEF (lipiec, Turcja), MSPO Kielce (wrzesień) oraz targach Semicon Taiwan (wrzesień), CIOE (wrzesień, Chiny). DSEI (wrzesień, UK), RAPID (wrzesień, USA).

Do końca br. VIGO weźmie udział jeszcze w targach TRAKO (wrzesień, Polska), CEM – Emission Monitoring (wrzesień, Barcelona), ADEX (październik, Korea), Konferencji Optoelektronicznej (listopad, Polska), Combat Aeroterrestre 2035 (listopad, Francja).

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709