home-icon/Home / VIGO Photonics dostarczy podmiotowi z grupy PGZ  detektory…

VIGO Photonics dostarczy podmiotowi z grupy PGZ detektory…

VIGO Photonics dostarczy podmiotowi z grupy PGZ  detektory stosowane w systemach automatycznego wykrycia i gaszenia pożarów w pojazdach opancerzonych – umowa na kwotę 15,8 mln zł

 

  • Umowa o wartości 15,8 mln zł realizowana będzie do 31 grudnia 2035 roku i zawiera klauzulę waloryzacyjną
  • Kontrakt jest potwierdzeniem trendu rosnących zamówień w segmencie wojskowym związanego ze zwiększającymi się nakładami na obronność kraju

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zawarł z podmiotem z grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. aneks do umowy z 16 października 2017 roku.

 

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez VIGO detektorów w ilościach określonych każdorazowo przez klienta, który zadeklarował zakup wolumenu detektorów o wartości łącznie 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy).

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2035 roku. Począwszy od 2025 roku, automatycznie dojdzie do podwyższenia wysokości ceny za detektory poprzez jej waloryzację o opublikowany przez GUS średnioroczny wskaźnik inflacji za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym następuje zmiana cen.

Detektory VIGO dostarczane dla Grupy PGZ są jednym z najbardziej istotnych komponentów opracowanego przez polskie podmioty systemu tłumienia wybuchu i gaszenia pożaru w czołgach, wozach bojowych oraz innych pojazdach o przeznaczeniu zarówno wojskowym jak i cywilnym.

Od kilku kwartałów sygnalizujemy wyraźnie rosnące przychody z naszego segmentu wojskowego. W I półroczu 2023 roku przychody tego segmentu łącznie wyniosły ponad 6 mln zł (w tym 3 mln zł w Polsce). Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność w USA i Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż w tym segmencie będzie się nadal zwiększać, a kontrakt na detektory dla Grupy PGZ jest dobrym prognostykiem co do najbliższych perspektyw sprzedażowych segmentu mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

Duże nadzieje na rynku polskim wiążemy również z rozwojem technologii detektorów matrycowych w zastosowaniach wojskowych. W ostatnim czasie uzyskaliśmy pozytywne wyniki testów demonstratorów tych produktów. Jest to dla nas szczególnie ważne, bowiem VIGO planuje w ciągu dwóch lat uruchomienie seryjnej produkcji tego typu matryc, znajdujących zastosowanie w branży wojskowej, przede wszystkim w pojazdach wojskowych wyposażonych w kamery termowizyjne. Mamy głębokie przekonanie, że nasze matryce podczerwieni znajdą uznanie w polskiej armii i że niedługo przejdziemy do etapu realizacji tego projektu – dodaje Adam Piotrowski.

 

W dn. 5-8 września br. VIGO Photonics będzie uczestniczyć w XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach (www.targikielce.pl/mspo), podczas którego spółka prezentować będzie produkty przeznaczone do wykorzystania w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością. W dniu 6 września planowana jest prelekcja dot. zastosowań produktów VIGO Photonics w sektorze bezpieczeństwa i obrony, podczas eventu towarzyszącego „EPIC Technology Meeting on

Photonics in Defense”.

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709