home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-9_21 z dnia 28 października 2021 r. na zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego układu scalonego ASIC (ang. application specific integrated circuit) służącego do odczytu i wzmocnienia sygnału z detektora podczerwieni InGaAs (arsenek indowo-galowy) zmienione w dn. 15.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr IGA-9_21 z dnia 28 października 2021 r. na zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego układu scalonego ASIC (ang. application specific integrated circuit) służącego do odczytu i wzmocnienia sygnału z detektora podczerwieni InGaAs (arsenek indowo-galowy) zmienione w dn. 15.12.2021 r.

    • Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego układu scalonego ASIC potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: 01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – umowa POIR.01.01.01-00-0480/20-00 z dnia 23.09.2021
    • Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego układu scalonego ASIC (ang. application specific integrated circuit) służącego do odczytu i wzmocnienia sygnału z detektora podczerwieni InGaAs (arsenek indowo-galowy) .
    • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji do dnia 28.02.2023 r. 

Szczegółowy opis postępowania przetargowego w Zapytaniu Ofertowym będącym załącznikiem do ogłoszenia.

Zamawiający z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ publikuje jednocześnie ogłoszenie o tym samym tytule na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia-publiczne/ i tam też ujawniane będą informacje o zmianach Zapytania ofertowego.

Uwaga! W dniu 19.11.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadana poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. W wyniku zadanych pytań w części Zamawiający  zweryfikował i zmienił Opis Przedmiotu Zamówienia. 

W dniu 19.11.2021 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian załączoną do przedmiotowego ogłoszenia. 

W dniu 7.12.2021 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian załączoną do przedmiotowego ogłoszenia. 

Zamawiający ustalił nowy termin składania ofert na dzień 15.12.2021 r. Zmienione pliki oraz lista zmian zawierają datę zmiany. 

Pliki aktualne to pliki zawierające ostatnią datę zmiany lub nie zwierające daty zmiany jeśli nie były aktualizowane.

UWAGA! W dniu 15.12.2021 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian

Zamawiający ustalił nowy termin składania ofert na dzień 22.12.2021 r. Zmienione pliki oraz lista zmian zawierają datę zmiany.

Pliki aktualne to pliki zawierające ostatnią datę zmiany lub nie zwierające daty zmiany jeśli nie były aktualizowane.
Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności wszelkie aktualizacje znajdują się na stronie – https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-nr-iga-9_21-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-na-zaprojektowanie-oraz-wykonanie-dedykowanego-ukladu-scalonego-asic-ang-application-specific-integrated-circuit-sluzacego-do-odczytu/
Jednocześnie z uwagi na zmienię treści Zapytania ofertowego oraz Załączników Zamawiający wymaga ponownego złożenia ofert. Złożenie przez wykonawcę ponownej oferty w wyniku tej procedury jest jednoznaczne z cofnięciem poprzedniej oferty.

 

Rozstrzygnięcie:

 

ChipCraft Sp. z o.o

 

Lublin

1344411,00 PLN netto
Cena euro: 290 000,00 euro netto 
2) Odrzucona oferta

 

OmniChip Sp. z o.o.

 

Warszawa

3384207,00 PLN netto
730 000,00 euro netto