home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-6_22 z 3 lutego 2022 r. na dostawę gazów PH3 i ASH3

Zapytanie ofertowe nr IGA-6_22 z 3 lutego 2022 r. na dostawę gazów PH3 i ASH3

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów – arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH¬3), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91332

Zamawiający będzie publikował wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego również na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/ (przedmiotowe ogłoszenie).

 

Wszelkie informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się w załącznikach w wersji polskiej i angielskiej.

Kody CPV

24100000-5 Gazy

 

Termin składania ofert: 10.02.2022 r. 

UWAGA!

W dniu 22.02.2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma: Nippon Gases Belgium NV.