home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-10_21 z dnia 8 listopada 2021 r. na dostawę gazów PH3 i ASH3

Zapytanie ofertowe nr IGA-10_21 z dnia 8 listopada 2021 r. na dostawę gazów PH3 i ASH3

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów – arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH¬3), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kody CPV

24100000-5 Gazy

Termin realizacji Zamówienia: całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r., dostarczone w następujący sposób: dostawa 1 butli fosforowodoru (PH3) powinna odbyć się do dnia 1 kwietnia 2022 r.; dostawa 1 butli arsenowodoru (AsH3) powinna odbyć się do dnia 1 czerwca 2022 r.; dostawa 1 butli fosforowodoru (PH3) oraz 1 butli fosforowodoru (AsH¬3) powinna odbyć się do dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Termin składania ofert: 15 listopada 2021 r. zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, Zamawiający będzie publikował wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego również na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/ (bieżąca strona ogłoszenia). Zamawiający zamieścił  pod wskazanym adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ -Zapytanie Ofertowe pod tym samym tytułem i numerem.

Rozstrzygnięcie :

Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu
Nippon Gases Benelux NV
Miejscowość
Schoten, Belgia
Cena netto
201787,16 PLN

Komentarz
Oferta została złożona w walucie euro w kwocie 43253.70 netto. Cena podana na Bazie Konkurencyjności jest przeliczona na złotówki w kwocie netto – Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.