home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr PMR/4 z dnia 28 lipca 2021 r. dot. analizy oraz merytorycznego opracowania wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych, charakteryzacji metodą spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS.

Zapytanie ofertowe nr PMR/4 z dnia 28 lipca 2021 r. dot. analizy oraz merytorycznego opracowania wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych, charakteryzacji metodą spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe” (akronim PEMIR), wybranego w ramach 4. Konkursu Współpraca Polska – Turcja, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa POLTUR4/PEMIR/2/2021 z 15.03.2021 r.
  2. Przedmiotem zamówienia jest analiza oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych, charakteryzacji metodą spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
  • lateralna analiza jednorodności między wierzchni struktur;
  • analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie między wierzchni;
  • profilowanie wgłębne połączone z analizą lateralną rozkładu atomów.
Rodzaj działania Parametr/Funkcja
Lateralna analiza jednorodności między wierzchni struktur – profilowanie z rozdzielczością wgłębną
< 2nm
Analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie między wierzchni – charakteryzacja między powierzchni z rozdzielczością wgłębną < 1nm
Profilowanie wgłębne połączone z analizą lateralną rozkładu atomów – możliwość analizy 3D

Termin realizacji Zamówienia: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wyniki przedmiotu zamówienia w postaci raportu (profilu wgłębnego wraz z analizą) w terminie do 7 dni  od daty przekazania poszczególnej struktury lub ich grupy.

 Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 sierpnia 2021 r.

Szczegóły postępowania w pliku Zapytanie ofertowe.