Choose location

home-icon/Home / O nas / Projekty badawcze / Hydrostrateg

Hydrostrateg

27 lutego 2024

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Wybierz projekt:
Projekty trwające

Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych (FOSMO)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Całkowity koszt projektu:
 • Koszty kwalifikowane:
 • Kwota dofinansowania:
 • Partnerzy w projekcie:
 • HYDROSTRATEG1/000E/2022
 • 01/10/2023-31.09.2026
 • 23 962 066,25 PLN
 • 23 962 066,25 PLN
 • 20 214 504,06 PLN
 • VIGO Photonics S.A. , Politechnika Warszawska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Nr umowy: HYDROSTRATEG1/000E/2022
 • Czas realizacji: 01/10/2023-31.09.2026
 • Całkowity koszt projektu: 23 962 066,25 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 23 962 066,25 PLN
 • Kwota dofinansowania: 20 214 504,06 PLN
 • Partnerzy w projekcie: VIGO Photonics S.A. , Politechnika Warszawska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Celem projektu jest opracowanie systemu monitorowania zasobów wodnych implementującego nowo opracowane bezodczynnikowe metody fotoniczne. W pierwszej fazie opracowane i przetestowane zostaną laboratoryjne metody pomiarowe, a następnie implementujące je układy miniaturowych czujników. W miarę postępu projektu będą opracowywane elementy akcesoryjne które po integracji z czujnikami stworzą multiparametryczne sondy, autonomiczne w zakresie zasilania i komunikacji. Równolegle prowadzone będą procedury walidacyjne, które pozwolą na potwierdzenie poprawności działania zaprojektowanych czujników i sond. 

VIGO Photonics S.A. w ramach realizacji projektu FOSMO będzie zaangażowany w realizację następujących zadań:

 1. Opracowanie czujników – układów detekcyjnych,
 2. Opracowanie autonomicznej sondy pomiarowej,
 3. Demonstracja i testy autonomicznej sondy pomiarowej w warunkach platform badawczych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu HYDROSTRATEG.