Choose location

home-icon/Home / O nas / Projekty badawcze / Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

23 kwietnia 2024

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na program przeznaczono około 7,9 mld euro. Celem programu jest:

 • Wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Wybierz projekt:
Projekty trwające

Długofalowe detektory kaskadowe dla spektroskopii i FSO (KASKADY)

 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite, PLN:
 • Koszty kwalifikowane, PLN:
 • Wysokość dofinansowania, PLN:
 • Wykonawca:
 • 01/01/2024 – 31/12/2026
 • 13 958 559,25
 • 13 958 559,25
 • 9 371 626,00
 • VIGO PHOTONICS S.A
 • Czas realizacji: 01/01/2024 – 31/12/2026
 • Koszty całkowite, PLN: 13 958 559,25
 • Koszty kwalifikowane, PLN: 13 958 559,25
 • Wysokość dofinansowania, PLN: 9 371 626,00
 • Wykonawca: VIGO PHOTONICS S.A

Proponowany projekt przewiduje realizację modułu B+R, który będzie obejmował badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem będzie opracowanie technologii kaskadowych detektorów podczerwieni i modułów detekcyjnych. Rezultatem tego projektu będą nowe produkty w postaci rodziny sensorów: detektory kaskadowe z materiałów III-V z obszarem aktywnym z supersieci-II rodzaju, zoptymalizowane na długofalowy zakres podczerwieni ≥ 10.6 m pracujące bez chłodzenia kriogenicznego i na ich bazie moduły detekcyjne czyli detektory kaskadowe zintegrowane z elektroniką wzmacniającą i towarzyszącą. Będą to:

 • Detektory i moduły detekcyjne z długofalowym immersyjnym detektorem kaskadowym do zastosowań w spektroskopii.
 • Szybkie detektory i moduły o paśmie ≥ 3 GHz z długofalowym immersyjnym detektorem kaskadowym.
 • 32 elementowe linijki detektorów kaskadowych i moduły z linijką detektorów kaskadowych.

Będą to nowe produkty przeznaczone głównie na rynki zagraniczne dla producentów systemów optoelektronicznych. Efektem końcowym projektu będą opracowane wszystkie etapy technologii detektorów kaskadowych i modułów detekcyjnych tak aby po zakończeniu projektu wdrożyć je do produkcji.

Projekty trwające

HyperPIC Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni

 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite, PLN:
 • Koszty kwalifikowane, PLN:
 • Wysokość dofinansowania, PLN:
 • Wykonawca:
 • 01/10/2023 – 31/12/2029
 • 1 527 841 462,15
 • 878 606 239,96
 • 453 694 142,06
 • VIGO PHOTONICS S.A
 • Czas realizacji: 01/10/2023 – 31/12/2029
 • Koszty całkowite, PLN: 1 527 841 462,15
 • Koszty kwalifikowane, PLN: 878 606 239,96
 • Wysokość dofinansowania, PLN: 453 694 142,06
 • Wykonawca: VIGO PHOTONICS S.A

Przedmiotem projektu jest zdefiniowanie i implementacja kompletnego łańcucha wartości dla układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (MIRPIC), obejmującego zestaw technologii i infrastruktury niezbędnych do podjęcia wielkoskalowej produkcji układów MIRPIC do zastosowań w miniaturowych systemach czujnikowych. Wynikiem projektu będzie pierwsze w Polsce i Europie foundry oferujące możliwość wytwarzania układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni w skali wysoko-wolumenowej. 

Główne cele projektu zostaną osiągnięte na drodze intensywnych prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez VIGO Photonics z udziałem partnerów o eksperckich kompetencjach w kluczowych obszarach objętych projektem, tj. technologii detektorów i źródeł promieniowania mid-IR, układów falowodowych PIC, technologii integracji heterogenicznej oraz packagingu optoelektronicznego, technik masowego testowania oraz projektowania podstawowych i kompozytowych bloków funkcjonalnych. Prace te, realizowane w ramach fazy RDI, pozwolą na zdefiniowanie i opracowanie skalowalnych technologii wytwórczych oraz, w konsekwencji, zaprojektowania foundry i poszczególnych linii technologicznych w ich docelowym kształcie, przewidzianym do implementacji w ramach fazy pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID). 

Poszczególne zadania obejmują rozwój poszczególnych technologii i zgodnie z Project Portfolio koncentrują się na: 

1) Opracowaniu skalowalnej technologii detektorów

2) Opracowaniu skalowalnej technologii źródeł światła MIR

3) Opracowaniu skalowalnej technologii pasywnych układów falowodowych

4) Opracowaniu technologii integracji elementów aktywnych i pasywnych

5) Opracowaniu technologii packagingu optoelektronicznego

6) Opracowaniu technik masowego testowania fotonicznych układów scalonych

7) Opracowanie process design kit (PDK). Po zakończeniu fazy RDI planowane są dwa zadania fazy wdrożenia przemysłowego

8) faza inwestycyjna FID 

9) faza operacyjna FID. 

Wdrożenie technologii HyperPIC pozwoli na zastąpienie drogich i złożonych systemów układami scalonymi. W konsekwencji możliwe będzie wykorzystanie pojedynczych chipów pełniących rolę mikro-laboratorium w urządzeniach codziennego użytku (smartfonach, sprzęcie AGD, samochodach). Ponadto umożliwi to wdrożenie rozproszonych sieci czujników i systemów monitorowania przemysłu, środowiska, rolnictwa, ruchu i systemów transportowych, infrastruktury krytycznej itp. 

Docelową grupę klientów/użytkowników foundry i odbiorców wytwarzanych w niej układów scalonych stanowić będą firmy działające na rynku szeroko rozumianego sensingu, implementujące rozwiązania do zastosowań w takich obszarach jak digital health monitoring (w systemach elektroniki konsumenckiej), monitoring gazów i cieczy, przemysł samochodowy, nowoczesne rolnictwo, bezpieczeństwo i telekomunikacja (w wolnej przestrzeni). Planuje się również udostępnianie potencjału foundry w ramach cykli MPW (multiproject wafer run) dla uczelni, instytutów badawczych i SME.

Projekt HyperPIC stawia sobie cele:

– zbudowania kompletnej infrastruktury do produkcji elementów fotonicznych układów scalonych (PIC)

– półprzewodnikowych źródeł światła i detektorów na zakres MIR, pasywnych komponentów falowodowych na podłożach półprzewodnikowych w technologiach generycznych,

– zbudowania infrastruktury do hybrydowej i heterogenicznej integracji ww. elementów oraz packagingu optoelektronicznego,

– opracowania i rozwinięcia bibliotek i narzędzi do projektowania układów PIC (PDK),

– opracowania i wdrożenia technologii masowego testowania elementów i układów PIC.