Choose location

home-icon/Home / O nas / Projekty badawcze / Horyzont Europa

Horyzont Europa

10 października 2022

Wybierz projekt:
Projekty trwające

Photonics on Germanium – New Industrial Consortium (PhotoGENIC)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite:
 • Wysokość dofinansowania UE:
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum:
 • 101069490
 • 01/10/2022 – 30/09/2025
 • EUR 4 788 752,00
 • EUR 4 788 752,00
 • Lider – Technikon Forschungs- Und Planungsgesellschaft MBH (Austria), partnerzy: VIGO Photonics S.A. (Polska), Politechnika Łódzka (Polska), PMDINDUSTRIAL GMBH (Niemcy), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Francja), UMICORE (Belgia), XENOMATIX (Belgia)
 • Nr umowy: 101069490
 • Czas realizacji: 01/10/2022 – 30/09/2025
 • Koszty całkowite: EUR 4 788 752,00
 • Wysokość dofinansowania UE: EUR 4 788 752,00
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum: Lider – Technikon Forschungs- Und Planungsgesellschaft MBH (Austria), partnerzy: VIGO Photonics S.A. (Polska), Politechnika Łódzka (Polska), PMDINDUSTRIAL GMBH (Niemcy), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Francja), UMICORE (Belgia), XENOMATIX (Belgia)

Celem projektu PhotoGENIC jest opracowanie, wytworzenie i wdrożenie innowacyjnej struktury epitaksjalnej VCSEL, wyhodowanej na podłożu z germanu (Ge) w miejsce tradycyjnego podłoża z arsenku galu (GaAs). Jednym z głównych wyzwań we wzroście struktury VCSEL na germanie jest osiągnięcie wysokiej jakości krystalicznej warstw GaAs/AlGaAs dzięki wykorzystaniu lepszego dopasowania krystalograficznego między podłożem z germanu a związkiem AlGaAs. Zamierzeniem jest zminimalizowanie gęstości defektów struktury, co umożliwi zwiększenie wydajności kwantowej urządzenia. Kolejnym wyzwaniem technologicznym jest opracowanie procesu wytwarzania przyrządu – lasera typu VCSEL, w którym german zastępuje podłoże z arsenku galu. Celem badań jest zaspokojenie popytu stale rozwijającego się rynku fotoniki, dzięki zaproponowaniu nowatorskiego rozwiązania, które zwiększy wydajność produkcji, zmniejszy wadliwość urządzeń oraz ograniczy wpływ na środowisko naturalne. Jedną z istotnych korzyści projektu będzie możliwość integracji z technologią krzemową i fotonicznymi układami scalonymi (PICs), wykorzystującymi warstwy epitaksjalne germanu wyhodowane na podłożach krzemowych do produkcji struktur epitaksjalnych VCSEL. Ideą projektu jest opracowanie nowej technologii przemysłowej struktur VCSEL z wykorzystaniem podłoży z germanu o dużej średnicy do 200 mm. Produkcja wiekszych płytek Ge-VCSEL niż GaAs-VCSEL, charakteryzujących się lepszą jakością, jednorodnością i mniejszą gęstością defektów, ulepszy technologię epitaksji i usprawni proces produkcyjny urządzeń. Oczekuje się, że nowe wysokowydajne urządzenia oparte o podłoże krzemu z warstwą germanu odblokują potencjalnie duże rynki, od optycznej transmisji danych, telekomunikację, przez obrazowanie, detekcję, po sektor produkcyjny, nauki przyrodnicze, opiekę zdrowotną, ochronę i bezpieczeństwo.

Szczegółowa informacja, dotycząca tego projektu,dostępna jest na stronie internetowej: https://horizon-photogenic.eu/

Projekty trwające

INTERAKCJE ROBOTÓW SKUPIONE NA CZŁOWIEKU OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA RZECZ INTELIGENTNEJ PRODUKCJI (AI-PRISM)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite:
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO):
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum:
 • 101058589
 • 01/10/2022 – 30/09/2025
 • EUR 12 533 996,00
 • EUR 9 935 751,00
 • Lider – NTT DATA SPAIN. UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (Hiszpania), IKERLAN S. COOP (Hiszpania), FONDAZIONE BRUNO KESSLER (Włochy), KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Belgia), INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA (Hiszpania), TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (Finlandia), ROBOTNIK AUTOMATION SLL (Hiszpania), COMAU SPA (Włochy), MTU AUSTRALO ALPHA LAB (Estonia), TEKNOPAR ENDUSTRIYEL OTOMASYON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcja), SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. (Turcja), SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP (Polska), VIGO Photonics S.A. (Polska), WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE (Grecja), ATHINAIIKI ZYTHOPIIA ANONYMOS ETAIRIA (Grecja), PROFACTOR GMBH (Austria), KEBA GROUP AG (Austria), ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION (Hiszpania), NTT DATA ROMANIA SA (Rumunia), ANDREU WORLD DESIGN SA (Hiszpania), ASOCIATIA TRANSILVANIA IT (Rumunia)
 • Nr umowy: 101058589
 • Czas realizacji: 01/10/2022 – 30/09/2025
 • Koszty całkowite: EUR 12 533 996,00
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO): EUR 9 935 751,00
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum: Lider – NTT DATA SPAIN. UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (Hiszpania), IKERLAN S. COOP (Hiszpania), FONDAZIONE BRUNO KESSLER (Włochy), KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Belgia), INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA (Hiszpania), TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (Finlandia), ROBOTNIK AUTOMATION SLL (Hiszpania), COMAU SPA (Włochy), MTU AUSTRALO ALPHA LAB (Estonia), TEKNOPAR ENDUSTRIYEL OTOMASYON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcja), SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. (Turcja), SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP (Polska), VIGO Photonics S.A. (Polska), WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE (Grecja), ATHINAIIKI ZYTHOPIIA ANONYMOS ETAIRIA (Grecja), PROFACTOR GMBH (Austria), KEBA GROUP AG (Austria), ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION (Hiszpania), NTT DATA ROMANIA SA (Rumunia), ANDREU WORLD DESIGN SA (Hiszpania), ASOCIATIA TRANSILVANIA IT (Rumunia)

AI-PRISM to projekt oparty na użytkownikach przemysłowych, który zapewni ekosystem rozwiązań skoncentrowany na człowieku, oparty na sztucznej inteligencji, ukierunkowany na scenariusze produkcyjne z zadaniami trudnymi do zautomatyzowania, gdzie szybkość i wszechstronność są niezbędne.

Rezultatem będzie zintegrowany i skalowalny ekosystem z rozwiązaniami specyficznymi dla produkcji półautomatycznej oraz produkcji wspieranej robotami kolaboracyjnymi w elastycznych procesach produkcyjnych, w przypadku którego nie będą wymagane specyficzne umiejętności programowania robotów, dzięki modułom programowania przez demonstrację. Ekosystem będzie się składał z czterech głównych filarów, w tym:

1) skoncentrowanej na człowieku współpracującej platformy robotycznej,

2) otoczenia współpracy człowieka z robotem,

3) aspekty współpracy społecznej w kontekście “Human-Agent-Robots” oraz

4) portalu sieci otwartego dostępu.

 

W celu ułatwienia oceny wydajności, możliwości przenoszenia, skalowalności i wdrażania tych rozwiązań na dużą skalę, demonstracje zostaną przeprowadzone w rzeczywistych środowiskach operacyjnych w czterech pilotażowych sektorach obejmujących kluczowe sektory produkcyjne.

VIGO we współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIAP zaimplementuje w swoim środowisku produkcyjnym efekt prac badawczych partnerów, do ulepszenia jednego ze skomplikowanych etapów produkcji unikalnych soczewek immersyjnych.

Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 partnerów z 12 krajów, przewidziano także współpracę międzynarodową z Koreą. Projekt ma na celu nie tylko ilościowe ulepszenia w konkretnym sektorze, ale także wykorzystanie innowacji technologicznych do wspierania zmiany paradygmatu, w którym sztuczna inteligencja, robotyka oraz nauki społeczne i humanistyczne (SSH) zintegrowane w dziedzinie produkcji w celu ulepszenia elastycznych procesów produkcyjnych stają się możliwe i są powszechną alternatywą dla europejskich fabryk, zwłaszcza MŚP. Konsorcjum skupia wszystkich uczestników łańcucha wartości Human Robot Collaboration (HRC), w tym odpowiednie centra kompetencji, dostawców technologii, dostawców sprzętu, integratorów i producentów/użytkowników końcowych; i angażuje kluczowych partnerów ekspertów w dziedzinie SSH, normalizacji, eksploatacji i rozpowszechniania.

Projekty trwające

POMPOWANE OPTYCZNIE MAGNETOMETRYCZNE MATRICE DLA ZASTOSOWANIA W MAGNETOENCEFALOGRAFII (OPMMEG)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite:
 • Wysokość dofinansowania UE:
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum:
 • 101099379
 • 01/12-2022 – 30/11/2025
 • EUR 2 483 327,50
 • EUR 500 000,00
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY – Finlandia, FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES – Hiszpania, AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR – Finlandia, MEGIN OY – Finlandia, VIGO Photonics S.A. – Polska
 • Nr umowy: 101099379
 • Czas realizacji: 01/12-2022 – 30/11/2025
 • Koszty całkowite: EUR 2 483 327,50
 • Wysokość dofinansowania UE: EUR 500 000,00
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY – Finlandia, FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES – Hiszpania, AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR – Finlandia, MEGIN OY – Finlandia, VIGO Photonics S.A. – Polska

Magnetoencefalografia (MEG) – to bezinwazyjna kriogeniczna technika obrazowania służąca do badania funkcji ludzkiego mózgu, cechująca się zdolnością do pomiaru aktywności mózgu z dobrą rozdzielnością przestrzenną i czasową.  Metoda MEG bazuje na wykrywaniu pół magnetycznych wytwarzanych przez mózg. Jej najbardziej powszechnym zastosowaniem klinicznym jest diagnostyka padaczki. W Unii Europejskiej na epilepsję cierpi ponad sześć milionów ludzi, a każdego roku notuje się około 300 tysięcy nowych przypadków. W ostatnich latach rośnie również liczba możliwych zastosowań MEG przy diagnozowaniu innych chorób min.: łagodnych urazowych uszkodzeń mózgu. Niestety kliniczne zastosowanie MEG jest obecnie ograniczone, ponieważ na taką infrastrukturę mogą pozwolić sobie tylko duże specjalizowane szpitale oraz elitarne kliniki, głównie ze względu na potrzebną przestrzeń, wysokie koszty i zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych techników.

Optycznie pompowane magnetometry (OPM) – to bezkriogeniczna technologia wykorzystująca detektory fotoniczne o niezwykłej czujności magnetycznej. Jednym z kluczowych komponentów budujących OPM jest VCSEL. Chociaż w porównaniu z metodami kriogenicznymi, technologia OPM zapewnia lepszą równowagę pomiędzy czułością, rozmiarem i odległością od kory mózgowej, nie została jeszcze wdrożona do zastosowań na dużą skalę, mimo, że jest efektywniejsza, wydajna i ekonomicznie uzasadniona.

W ramach realizacji projektu OPMMEG zostanie opracowana matryca OPM, która będzie spełniała wymagania dla szerokiego zastosowania optycznie pompowanych magnetometrów w MEG. Oczekuje się, że stworzona w ramach projektu matryca, potwierdzi użyteczność technologii OPM w magnetoencefalografii. Projekt łączy światowych liderów w dziedzinach opracowań oraz produkcji komponentów i systemów fotonicznych, komercyjnych systemów MEG i zastosowań magnetoencefalografii w celach medycznych. Przewidywane efekty realizacji tego projektu   to rozwój rynku fotonicznego, w tym stworzenie łańcucha wartości urządzeń fotonicznych do nowoczesnych systemów, który będzie łączyć wszystkich odpowiednich interesariuszy.

Konsorcjum, realizujące projekt, składa się z partnerów z trzech krajów Unii Europejskiej; dwóch MŚP, instytucji badawczych światowej klasy oraz jednego uniwersytetu. Ugruntowana pozycja uczestników konsorcjum zapewnia możliwość wdrożenia do szerokiego zastosowania zaproponowanego rozwiązania wyników projektu, zapewniając tym firmom i instytucjom przewagę technologiczną nad ich światowymi konkurentami, tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy oraz dominującą pozycję  technologiczną Unii Europejskiej.

Głównymi zadaniami VIGO Photonics S.A. w tym projekcie będą:

 • Opracowanie, projektowanie i epitaksja heterostruktur VCSEL;
 • Processing VCSELi oraz testy optoelektroniczne;
 • Udział w przygotowaniu raportu walidacyjnego.
Projekty trwające

SZEROKOPASMOWE SPEKTROMETRY PODCZERWIENI OPARTE NA SYSTEMACH MIKROELEKTROMECHANICZNYCH: FUNDAMENT WIELOFUNKCYJNEJ PLATFORMY FOTONICZNEJ (BROMEDIR)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite:
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO):
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum:
 • 101092697
 • 01/01/2023 – 30/06/2026
 • EUR 4 999 821,25
 • EUR 4 999 821,25
 • CyRIC – CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD (Cypr), TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (Austria), SI-WARE-SYSTEMS (Francja), NANOPLUS NANOSYSTEMS AND TECHNOLOGIES GMBH (Niemcy), UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL (Francja), VIGO PHOTONICS (Polska), CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (Belgia), SENSEEN (Francja), QUANTARED TECHNOLOGIES GMBH (Austria)
 • Nr umowy: 101092697
 • Czas realizacji: 01/01/2023 – 30/06/2026
 • Koszty całkowite: EUR 4 999 821,25
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO): EUR 4 999 821,25
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum: CyRIC – CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD (Cypr), TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (Austria), SI-WARE-SYSTEMS (Francja), NANOPLUS NANOSYSTEMS AND TECHNOLOGIES GMBH (Niemcy), UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL (Francja), VIGO PHOTONICS (Polska), CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (Belgia), SENSEEN (Francja), QUANTARED TECHNOLOGIES GMBH (Austria)

Celem projektu BROMEDIR jest opracowanie i przetestowanie demonstratorów systemu, który będzie w stanie zaspokoić rosnące rynkowe zapotrzebowanie na zminiaturyzowane czujniki, analizujące wiele parametrów chemicznych w tym samym czasie. Od wielu lat jednoczesny pomiar wielu substancji możliwy jest dzięki użyciu metody Spektroskopii. W projekcie BROMEDIR opracowana zostanie nowa generacja miniaturowych spektrometrów, które następnie zostaną przetestowane w następujących 3 obszarach zastosowań:

 1. a) rolnictwo,
 2. b) monitorowanie jakości łańcucha dostaw wodoru

oraz

 1. c) kontrola jakości paliwa.

 

Głównymi zadaniami VIGO Photonics S.A. w tym projekcie są:

– opracowanie nowoczesnego niechłodzonego detektora fotonicznego na średnią podczerwień;

– udział w integracji i testach ultrakompaktowego spektrofotometru FTIR ;

– udział w walidacji spektrofotometru FTIR w odpowiednich środowiskach (testy środowiskowe);

– udział w ocenie wydajności i opracowaniu rekomendacji.

Dodatkowe informacje, dotyczące postępów w realizacji projektu BROMEDIR, są dostępne na stronie internetowej: https://bromedir.eu (web) oraz w mediach społecznościowych:

Meta (Facebook): https://www.facebook.com/people/Bromedir/100089223107873/

Projekty trwające

INNOWACYJNE SENSORY DO MONITOROWANIA ŚRODOWISKA: JAKOŚCI WÓD I POPRAWY SKUTECZNOŚCI ŚRODKÓW ZARADCZYCH (IBAIA)

 • Nr umowy:
 • Czas realizacji:
 • Koszty całkowite:
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO):
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum:
 • 101092723
 • 01/12/2022 – 30/11/2026
 • EUR 4 786 435,00
 • EUR 4 786 435,00
 • Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS) – Francja, Mirsense – Francja, Institut Francais De Recherche Pour L’exploitation De La Mer – Francja, Tampereen Korkeakoulusa atio Sr – Finlandia, Klearia – Francja, Univerzita Pardubice – Czechy, Centre De Documentation De Recherches Et D Experimentation Sur Les Pollutions Accidentelles Des Eaux Association – Francja, Scirpe – Francja, Universite De Mons – Belgia, Modus Research And Innovation Limited – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Argotech As – Czechy, Universitaet Duisburgessen – Dania, Ita-suomen Yliopisto – Finlandia, Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres – Francja, Leibnizinstitut Fuer Photonische Technologien E.v. – Niemcy, VIGO Photonics S.A. – Polska, Microliquid Sl – Estonia
 • Nr umowy: 101092723
 • Czas realizacji: 01/12/2022 – 30/11/2026
 • Koszty całkowite: EUR 4 786 435,00
 • Wysokość dofinansowania UE (VIGO): EUR 4 786 435,00
 • Firmy zrzeszone w konsorcjum: Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS) – Francja, Mirsense – Francja, Institut Francais De Recherche Pour L’exploitation De La Mer – Francja, Tampereen Korkeakoulusa atio Sr – Finlandia, Klearia – Francja, Univerzita Pardubice – Czechy, Centre De Documentation De Recherches Et D Experimentation Sur Les Pollutions Accidentelles Des Eaux Association – Francja, Scirpe – Francja, Universite De Mons – Belgia, Modus Research And Innovation Limited – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Argotech As – Czechy, Universitaet Duisburgessen – Dania, Ita-suomen Yliopisto – Finlandia, Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres – Francja, Leibnizinstitut Fuer Photonische Technologien E.v. – Niemcy, VIGO Photonics S.A. – Polska, Microliquid Sl – Estonia

Zanieczyszczenie wody w środowisku jest rosnącym problemem globalnym, co prowadzi do zaostrzania się przepisów i zwiększonego zapotrzebowania na rozwiązania w zakresie monitorowania jakości wody. Zapisy te znajdują swoje potwierdzenie również we wpisach Europejskiego Zielonego Ładu. Urządzenia in situ (bez konieczności przewożenia próbki do laboratorium), działające w czasie rzeczywistym, dają nadzieję na szybsze i skuteczniejsze monitorowanie środowiska wodnego. Na rynku globalnym są dostępnie rozwiązania do monitorowania środowiska wodnego, jednak istniejące rozwiązania in situ – wykrywają bardzo ograniczone parametry i są powiązane z wysokimi kosztami, niską niezawodnością i dużym zużyciem energii. Dlatego w celach satysfakcji potrzeb odbiorców oraz udoskonalenia metod monitorowania jakości środowiska wodnego, europejski oraz globalny rynek potrzebują wdrożenia nowoczesnych technologii wykrywania zanieczyszczeń.

Głównym zadaniem projektu IBAIA jest opracowanie czterech innowacyjnych, optymizowanych i funkcjonalnych moduły czujników opartych na komplementarne technologie fotoniczne i elektrochemiczne. Owe cztery moduły będą obejmować:

a) czujniki fotoniczne w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni do wykrywania mikroplastiku i pomiaru zasolenia oraz średniej podczerwieni do wykrywania związków organicznych;

b) czujniki elektrochemiczne do wykrywania soli i metali ciężkich; oraz przetwornik chemiczny sprzężony z czujnikiem optycznym do wykrywania parametrów fizykochemicznych.

W ramach tego projektu te moduły zostaną zintegrowane w zaawansowany system wieloczujnikowy, który będzie mógł monitorować szeroki zakres parametrów z większą dokładnością niż istniejące obecnie rozwiązania. Jednocześnie będzie bardziej opłacalny, niezawodny i przyjazny dla środowiska w produkcji i przyjazne dla użytkownika. Dany projekt również przewiduje przetestowanie  zintegrowanego systemu wieloczujnikowego w rzeczywistych warunkach.

Oczekuje się, że projekt IBAIA zaowocuje wysoce konkurencyjnym produktem, który będzie służył jako uniwersalne rozwiązanie dla wielu odbiorców nie tylko z UE, oraz zapewni innowacyjną technologię,   która pomoże  w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach projektu IBAIA, VIGO Photonics S.A. będzie uczestniczyło w realizacji następujących zadań:

– udział w opracowanie przetworników w zakresie średniej podczerwieni;

– wytwarzanie  struktur epitaksjalnych  QCL oraz produkcja detektora fotonicznego;

– udział w integracji modułu detekcyjnego z wyprodukowanym przez Vigo Photonics. S.A z detektorem fotonicznym;

– udział w testach fabrycznych i środowiskowych wyprodukowanego detektora.

Dodatkowe informacje dotyczące postępu realizacji projektu dostępna jest pod linkiem: www.ibaia.eu

Detektor fotoniczny (produkcja VIGO Photonics S.A.)