Choose location

VIGO Photonics podpisało umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” z Funduszy Europejskich

Spółka VIGO Photonics (WSE:VGO) poinformowała o otrzymaniu informacji o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy ze Spółką o dofinansowanie projektu „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego programu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

Projekt VIGO Photonics HyperPic został wybrany do dofinansowania w ramach FENG

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni...

Szacunki przychodów VIGO – drugi pod względem wielkości przychodów kwartał w historii spółki

Przychody w IV kwartale 2023 wyniosły 22,1 mln zł (wzrost o 9% r/r) - drugi rekordowy pod względem przychodów kwartał w historii spółki Utrzymywanie tendencji z poprzednich kwartałów – wzrost dzięki kluczowym segmentom: przemysłowemu i wojskowemu

VIGO Photonics pozyska z emisji akcji serii F 62,7 mln zł brutto – pozyskane środki zapewnią przyśpieszenie wzrostu biznesu

Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na 430 zł za jedną Akcję Serii F - Spółka pozyska 62,7 mln zł brutto Ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii F wyniesie 145.799 szt.