home-icon/Home / Projekt VIGO Photonics HyperPic został wybrany do dofinansowania w ramach FENG

Projekt VIGO Photonics HyperPic został wybrany do dofinansowania w ramach FENG

28 lutego 2024

Projekt VIGO Photonics „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” został wybrany do dofinansowania w ramach FENG

• Rekomendowana kwota dofinansowania w projekcie wynosi 453 694 142,06 zł

• Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów

• Projekt HyperPIC jest częścią europejskiego projektu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej

Spółka VIGO Photonics (WSE:VGO) poinformowała o powzięciu informacji o umieszczeniu projektu spółki „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

W dn. 12 czerwca 2023 roku VIGO informowało o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską maksymalnej wysokości pomocy publicznej dla spółki do kwoty 102,9 mln EUR na realizację projektu HyperPIC.

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku. W efekcie realizacji projektu VIGO Photonics stanie się pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC).

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878 606 239,96 zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej 453 694 142,06 zł, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz:

• fazy R&D (lata 2023-2027) – wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 150 738 267,75 zł

• fazy FID (First Industrial Deployment) tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 727 867 972,21 zł

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowanie ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, czyli wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.


Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologii fotonicznych układów scalonych. Dotychczasowym problemem w rozwoju sensoryki w zakresie średniej podczerwieni była wysoka cena wytworzenia i integracji pojedynczego układu. Obecny szybki rozwój technologii integracji komponentów fotonicznych może otworzyć drogę do produkcji zintegrowanych układów fotonicznych w masowej skali, dzięki integracji całego systemu na jednym chipie, a koszty układu zostaną znacząco obniżone – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Rynek średniej podczerwieni stanowi obecnie obszar praktycznie niezagospodarowany i jest wielką szansą biznesową dla firm technologicznych o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, takich jak VIGO. Jako podmiot z wieloletnim, autorskim know-how i wysokimi kompetencjami technologicznymi, mamy szansę stać się globalnym pionierem i kreatorem tego bardzo perspektywicznego rynku. Nasze produkty mogą np. być w przyszłości integrowane z elektroniką użytkową, tzw „wearables” lub smartfonami czy sprzętem AGD. Widzimy także szeroki wachlarz ich zastosowań w biomedycynie, monitorowaniu zanieczyszczeń, operatorach infrastruktury krytycznej, telekomunikacji, samochodach czy sprzętach typu IoT – dodaje Adam Piotrowski.

Uzyskanie dofinansowania w ramach FENG dla projektu HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Dzięki niemu będziemy w stanie rozwijać technologie HyperPIC, w której jesteśmy światowymi pionierami i stworzymy strategiczny potencjał do produkcji fotonicznych układów scalonych dla średniej i dalekiej podczerwieni w Europie, co z kolei pozwoli na zachowanie przewagi technologicznej UE, jak również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki – podkreśla Adam Piotrowski,

Projekt HyperPIC wpisuje się także w cele inicjatywy IPCEI on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT) w obszarze projektowania procesorów i układów scalonych dla sztucznej inteligencji – w celu dostarczenia AI odpowiednich danych konieczne jest przetworzenie różnych fizycznych informacji płynących z otaczającego nas świata – temperatura, skład chemiczny, dystans od obiektu itp. Aby było to możliwe konieczny jest rozwój inteligentnych sensorów, pozwalających na szybkie pomiary oraz dostarczających systemom AI uporządkowanych i przeprocesowanych danych – mówi Adam Piotrowski.

VIGO od 2020 roku rozwija technologię fotonicznych układów scalonych w ramach projektu MIRPIC, realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską i Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dotychczasowe prace badawcze pozwoliły na zidentyfikowanie i rozwiązanie podstawowych problemów technologicznych związanych z wytwarzaniem i integracją elementów i opracowanie zestawu podstawowych bloków funkcjonalnych (ang. building blocks) dla opracowywanej technologii. Dalsze prace R&D skoncentrowane będą przede wszystkim na poszerzaniu zakresu spektralnego pracy elementów pasywnych i aktywnych wchodzących w skład układu PIC, optymalizacji technologii wytwarzania komponentów falowodowych, źródeł światła i detektorów na zakres średniej podczerwieni, a także, a nawet przede wszystkim, technologii heterogenicznej integracji i packagingu. W projekcie HyperPIC niezwykle istotna jest również ścieżka rozwoju demonstratorów technologii – specjalizowanych układów do konkretnych zastosowań sensorycznych, telekomunikacyjnych etc., opracowywanych i wytwarzanych w VIGO Photonics.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki i będzie impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Utworzy także wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio przy projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjny w skali świata produkt umożliwiający pracę, m.in. z elektroniką użytkową, odpowiadający potrzebom AI, IoT i przemysłu 4.0. W efekcie dzięki temu projektowi Polska może stać się bardzo silnym graczem w Europie w branży fotoniki zintegrowanej, a VIGO będzie motorem napędowym całej branży i przy zachowaniu wszelkich proporcji, może stać się „europejskim TSMC”. Jestem dumny, że VIGO może wziąć udział w realizacji tak prestiżowego i ważnego dla gospodarki polskiej, jak i europejskiej projektu – podsumowuje Adam Piotrowski.

####

O mechanizmie IPCEI

Mechanizm IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji. IPCEI ME/CT jest najważniejszym europejskim instrumentem wsparcia dla całej branży mikroelektronicznej, fotonicznej i półprzewodnikowej.

Technologie te, zdefiniowane przez Komisję Europejską jako kluczowe (Key Enabling Technologies) mają znaczenie dla rozwoju całej europejskiej gospodarki. Komponenty mikroelektroniczne oraz systemy i sprzęt sieci komunikacyjnych wzbogacają nasze życie, łącząc świat fizyczny ze światem cyfrowym. Projekt IPCEI ME/CT dotyczy komponentów, które „CZUJĄ (SENSE), MYŚLĄ (THINK), DZIAŁAJĄ (ACT) i KOMUNIKUJĄ SIĘ (COMUNICATE)”. Dla każdego z tych elementów funkcjonalnych potrzebne są dedykowane technologie i specjalistyczna wiedza, a także wysokowydajny sprzęt i materiały. Projekt IPCEI ME/CT zrzesza największe europejskie firmy z sektora półprzewodnikowego, zarówno w dziedzinie mikroelektroniki, jak i fotoniki.
Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:
Piotr Piotrowski, cc group
piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:
Małgorzata Młynarska, cc group
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709