home-icon/Home / Szacunki przychodów VIGO – drugi pod względem wielkości przychodów kwartał w historii spółki

Szacunki przychodów VIGO – drugi pod względem wielkości przychodów kwartał w historii spółki

(wzrost o 9% r/r w IV kwartale i o 11% r/r w 2023)

 

 • Przychody w IV kwartale 2023 wyniosły 22,1 mln zł (wzrost o 9% r/r) – drugi rekordowy pod względem przychodów kwartał w historii spółki
 • Utrzymywanie tendencji z poprzednich kwartałów – wzrost dzięki kluczowym segmentom: przemysłowemu i wojskowemu
 • Sprzedaż w najważniejszym segmencie przemysłowym: +12% r/r w IV kwartale oraz +12% r/r w całym 2023
 • Sprzedaż na rynku amerykańskim +26% r/r w IV kwartale oraz +75% w całym 2023. W perspektywie 1-2 lat sprzedaż na rynku USA ma szansę osiągnąć poziom sprzedaży na rynku europejskim
 • Rosnące wydatki na obronność przyczyniają się do rosnącej sprzedaży w segmencie wojskowym (x2 r/r w IV kwartale oraz +47% w całym roku)

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych osiągnął w IV kwartale 2023 22,1 mln zł (+9% r/r) skonsolidowanych przychodów. W całym 2023 przychody VIGO wyniosły 75,7 mln zł (+11% r/r).  

 

Poziom przychodów IV kwartału 2023 był na zbliżonym poziomie do rekordowego w historii spółki IV kwartału 2021 (22,2 mln zł).

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w IV kwartale 2023 wyniosła łącznie 20,3 mln zł (+8% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,8 mln zł (+18% r/r).

 

W ostatnim kwartale 2023 roku utrzymywały się tendencje widoczne w poprzednich okresach. W tym okresie  największy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku zanotował segment wojskowy (3,4 mln zł, dwukrotny wzrost r/r). Sprzedaż w tym segmencie wzrosła dzięki rosnącym zamówieniom od stałych klientów, a także rozpoczęciu realizacji podpisanego w sierpniu 2023 kontraktu ze spółką PGZ.

 

W całym 2023 roku segment wojskowy zanotował 11,9 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost o 47% rok do roku.  Trend wzrostowy jest związany z rosnącymi wydatkami państw na obronność.

 

Największy pod względem wielkości przychodów segment przemysłowy zanotował w IV kwartale 2023 wzrost o 12% r/r do 13,9 mln zł, dzięki dalszym pozytywnym tendencjom w USA (wzrost sprzedaży rok do roku do 4 mln zł, detektory do analizy gazów, w tym czujniki metanu) oraz stabilnej sprzedaży w Europie (głownie dla przemysłu półprzewodnikowego). W całym 2023 roku sprzedaż w segmencie przemysłowym wyniosła 44,7 mln zł (+12% r/r).

 

Segment materiałów półprzewodnikowych rośnie zgodnie z założeniami, przede wszystkim dzięki zamówieniom na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.  Sprzedaż w segmencie wyniosła w IV kwartale 2023 1,8 mln zł (+18% r/r), a w całym minionym roku 6,1 mln zł (+48% r/r).

 

W ujęciu geograficznym, w IV kwartale 2023 największe wzrosty sprzedaży zanotowały rynki amerykański (2,7 mln zł, +26% r/r) oraz europejski (15,6 mln zł +37% r/r). W całym 2023 roku rynki te również urosły  (amerykański o 75% r/r do 11,7 mln zł, europejski o 9% do 48,1 mln zł).

 

W IV kwartale 2023 praktycznie wyrównaliśmy rekordowy poziom sprzedaży, który osiągnęliśmy dwa lata temu – w ostatnim kwartale 2021. Jest to zasługa przede wszystkim silnego popytu na nasze produkty w tradycyjnie największym segmencie przemysłowym, gdzie w IV kwartale sprzedawaliśmy nasze detektory do dużej grupy, głównie europejskich, ale także amerykańskich klientów. Ponadto kolejny kwartał z rzędu rośnie sprzedaż w segmencie wojskowym, gdzie dostarczamy detektory do zastosowań militarnych klientom z Polski i Europy, ale co ważne, w minionym roku rozpoczęliśmy także realizację projektów dla klientów z USA. – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics. 

 

Wzrost sprzedaży w IV kwartale jest więc efektem dobrej pracy naszego zespołu sprzedażowego, jak i docenienia przez klientów skuteczności naszych detektorów. Jesteśmy szczególnie mocni w segmentach rynku wymagających najwyższej jakości oraz parametrów – co jest szczególnie cenne w przemyśle półprzewodnikowym oraz zbrojeniowym. Cały czas pracujemy również nad nowymi produktami w tych obszarach – w 2024 roku spodziewamy się wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu dla jednej z największych amerykańskich firm produkujących sprzęt do produkcji półprzewodników. Liczymy również na dalsze wzrosty sprzedaży w obszarze analizy gazów, zarówno w Europie, jak i USA.  W 2024 roku chcemy skoncentrować się na rozwoju rynku amerykańskiego. Mamy tam już znacząca pozycję, a w minionym roku zdobyliśmy kilku nowych, dużych klientów, z którymi pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Jestem przekonany, ze w perspektywie 1-2 lat sprzedaż na rynku amerykańskim może dogonić przychody uzyskiwane przez VIGO z rynku europejskiego – dodaje Adam Piotrowski.   

W listopadzie 2023 przeprowadziliśmy z sukcesem emisje akcji serii F, z której pozyskaliśmy prawie 63 mln zł brutto. W pierwszej kolejności pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój technologii matrycowych. Obecnie w projekcie trwa faza R&D – zoptymalizowaliśmy  struktury półprzewodnikowe do wymogów detektorów matrycowych. Przygotowujemy również przedprodukcyjne serie produktów do testów przez klienta i potwierdzenia spełniania wszystkich norm wojskowych. Przygotowujemy także program inwestycyjny, który pozwoli nam uruchomić seryjną produkcję matryc w 2025 roku – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.

Pozyskanie środków z SPO przyśpieszy wdrożenie naszej technologii do polskiej armii i umożliwi poszerzenie współpracy z PCO S.A. w zakresie wdrażania polskich rozwiązań półprzewodnikowych do wojskowych urządzeń technologii podczerwieni. Co istotne już obecnie widzimy duże zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty do zastosowań wojskowych, także poza rynkiem polskim – dodaje Łukasz Piekarski.

Łączna wartość zamówień i kontraktów pozyskanych przez VIGO Photonics w 2023 roku wyniosła blisko 100 mln zł (w tym 80,9 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 75 mln zł na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 18,6 mln zł w pozostałych do realizacji kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanym w sierpniu 2023.

 

Udział aplikacji w strukturze przychodów w IV kwartale 2023 wynosił odpowiednio: aplikacja przemysłowa 63%, wojskowa 15,6%, materiały półprzewodnikowe 8%, transportowa 6,7% oraz nauka i medycyna 6,7%.

 

Wybrane najważniejsze kontrakty podpisane w 2023

 

W 2023 roku VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do monitoringu emisji – spektroskopia FTIR (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR). W lipcu podpisano kolejne kontrakty – m.in. do urządzeń produkujących półprzewodniki najnowszej generacji (wartość kontraktu 2 mln EUR) oraz do spektroskopii (wartość 200 tys. EUR).

 

W maju 2023 została zawarta kolejna umowa ramowa z niemieckim kontrahentem na dostawy detektorów o wartości od 2,9 do 3,5 mln EUR do końca grudnia 2023 (z możliwością przesunięcia do końca marca 2024). Z kolei w lipcu 2023 VIGO podpisało wznowioną umowę ramową na sprzedaż detektorów ze spółką z Grupy Caterpillar o wartości 3,67 mln EUR do 30 maja 2025 (z możliwością przesunięcia do końca sierpnia 2025).

 

W dn. 29 sierpnia 2023 VIGO podpisało umowę z podmiotem z Grupy PGZ umowę na dostarczenie detektorów o wartości łącznie co najmniej 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy) do końca 2035 roku. Realizacja umowy już się rozpoczęła. Detektory VIGO będą używane w systemach wykrywania pożarów w czołgach i wozach bojowych.  Faktyczne przychody z realizacji tego kontraktu mogą wynieść znacznie więcej, z uwagi na możliwość zastosowania systemu w kolejnych typach pojazdów wojskowych.

 

W dn. 7 września 2023 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, VIGO podpisało z PCO list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu opracowanie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego pola walki rozwiązań, w szczególności matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice).

 

W dn. 12 czerwca 2023 VIGO Photonics otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

 

 

 

WYDARZENIA BRANŻOWE

 

 • W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:

 

 • SPIE Photonics West (USA) – największa branżowa konferencja fotoniczna na świecie
 • Smart City Summit (Tajwan)
 • Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)
 • Targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy)
 • Infrared Colloquium (Niemcy)
 • LASER World of Photonics (Niemcy) – największa konferencja branżowa w Europie
 • Webinarium poświęcone detektorom III-V organizowane wspólnie z Photonics Media
 • Konferencja branżowa OPIE (Japonia)
 • Photonics 21 Partnership Annual Meeting 2023 (Belgia)
 • International Day of Light (Polska)
 • SEMICON West (USA)
 • Korea – Poland Business Forum (Polska)
 • Poland – Taiwan Busines Round Table (Polska)
 • MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (Polska)
 • SEMICON Taiwan (Tajwan)
 • DSEI (Anglia)
 • EPIC Technology Meeting on Photonics in Defense (Polska)
 • RAPID Research and Application of Photonics in Defence (USA)
 • Webinarium poświęcone detektorom podczerwieni do analizy gazów organizowane wspólnie z organizacją Laser Focus World
 • CIOE China International Optoelectronic Expo (Chiny)
 • CEM Emission Monitoring (Hiszpania)
 • TRAKO (Polska)
 • Poland – Switzerland Economic and Technological Forum (Szwajcaria)
 • EU Regional Conference “New Perspective, New Oppourtunities 2021-2027” (Polska)
 • Photonics Days Berlin (Niemcy)
 • EPIC Technology Meeting for Quantum Technology (Niemcy)
 • Seul ADEX (Korea)
 • EPIC New Product Release
 • Konferencja Optoelektroniczna (Polska)
 • SEMICON Europa (Niemcy
 • IPC IEEE Photonics Society Conference (USA)
 • Intelligent Rail Summit (Polska)
 • IR Fair (Japonia)
 • Combat Aeroterrestre 2035 (Francja)

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709