home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WG/17 z dnia 2 marca 2021 r. na dostawę masek do fotolitografii.

Zapytanie ofertowe SDM-WG/17 z dnia 2 marca 2021 r. na dostawę masek do fotolitografii.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 36 masek do fotolitografii UV (365nm), zgodnie ze specyfikacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki do ogłoszenia).

Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa masek do fotolitografii UV (365nm):

  • 28 szt. (dwudziestu ośmiu) masek 4”
  • 8 szt. (ośmiu) masek 5”

Termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zamawiający planuje realizować zamówienia partiami. Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu zamówioną partię w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert: 9 marca 2021 r. 


Zamawiający informuje o anulowaniu postępowania.