home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-10_20 z dnia 8 października 2020 r. dotyczące dostawy systemu ICP-RIE do trawienia półprzewodników z grupy III-V w ramach stanowiska do trawienia warstw.

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-10_20 z dnia 8 października 2020 r. dotyczące dostawy systemu ICP-RIE do trawienia półprzewodników z grupy III-V w ramach stanowiska do trawienia warstw.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Towary potrzebne do realizacji to system do trawienia materiałów III-V ICP-RIE do trawienia półprzewodników z grupy III-V w ramach stanowiska do trawienia warstw, zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia oraz rozruchowe szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.10 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/. Informacja o tym fakcie znajduje się też na stronie ogłoszenia umieszczonego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10510

Szczegółowy opis procedury składania ofert oraz innych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania zawiera Zapytanie ofertowe oraz Załączniki do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 23 listopada 2020 r.

Termin realizacji zamówienia: 25 tygodni od dnia zawarcia umowy.

UWAGA! W dniu 4.11.2020 r. Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi które wpłynęły za pomocą portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie Zamawiający publikuje załącznik graficzny którego Oferent nie mógł przesłać przez wskazany portal.  Pytania i odpowiedzi znajdują się w pliku „pytania odpowiedzi_questions answers.docx”

Zamawiający wprowadził zmiany zgodnie z listą zmian „lista zmian list of changes 20201104” –

Zamawiający w dniu 13.11.2020 r. wprowadził zmiany w Zapytaniu ofertowym zgodnie z listą zmian „lista zmian list of changes 20201113” nowy  termin składania ofert : 23.11.2020 r.

Zamawiający informuje:

Najlepszą ofertę złożył:

Sentech Instruments GmbH

Berlin, Niemcy

cena: 617308,00 euro netto.