home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr WN-WS/4 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr WN-WS/4 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

gwiazdy, elementu grafitowego (grafit izostatyczny) do urządzenia Aixtron 2800 G4, dla konfiguracji satelit 4 calowej – 2 szt

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia..

Termin składania ofert: 18.08.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami załączono w wersji polskiej i angielskiej.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej (akronim WikiNet) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

UWAGA!
W dniu 23-08-2021 Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
MERSEN Deutschland Suhl GmbH
98527 Suhl
Drohbergstr 1