home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/28 z dnia 8 maja 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/28 z dnia 08.05.2024 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów mechanicznych , zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2024 r.

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

Zapytanie ofertowe TMS-MRP28

PL_Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia)

PL_Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

PL_Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa

PL_Zał 4 -Umowa o zachowaniu poufności TMS-MRP_28)