home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
– arsenowodór – 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert 17.03.2020 r. 

Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem oferty znajduje się w załącznikach przygotowanych w języku polskim i angielskim.

W dniu 11.03.2020 r. przetarg – Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r. został anulowany przez VIGO Photonics S.A.

On 11/03/2020, the tender – the request for quotation SDM-WS/8/2019 from 10 March 2020 was canceled by VIGO Photonics S.A.