home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/4 z dnia 26 marca 2021 r. dostawa części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/4 z dnia 26 marca 2021 r. dostawa części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawianego części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
● 4 szt.Osłona wyciągowa G4AsP
● 4 szt. Łącznik wyciągowy G4, AsP,
● 4 szt. Sprężynka De=18.6 d=0.9 Lo=50 N=1

Termin dostawy: 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy) . Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 31 marca 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.