Raport bieżący numer 43/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadomiony przez akcjonariusza Spółki o zamiarze uczestniczenia w planowanej ofercie publicznej akcji nowej emisji serii F Spółki, która zostanie przeprowadzona na podstawie uchwały emisyjnej podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 listopada 2023 r.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.