Raport bieżący numer 4/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

• 23 kwietnia 2024 r. – raport roczny za 2023 rok;
• 28 maja 2024 r. – raport za I kwartał 2024 roku;
• 24 września 2024 r. – raport półroczny za I półrocze 2024 roku;
• 26 listopada 2024 r. -raport za III kwartał 2024 roku;


Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku, zgodnie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe