Raport bieżący numer 28/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w dniu 7 lipca 2023 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Piotra Nadolskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem najbliższego walnego zgromadzenia Spółki.
Jako przyczynę swojej rezygnacji Pan Piotr Nadolski podał powody osobiste.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe