Raport bieżący numer 20/2023 z dnia 31 maja 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), “) informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Janusza Kubraka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Jako przyczynę swojej rezygnacji Pan Janusz Kubrak podał powody osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe