Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2024 roku powiadomienia, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od p. Adama Piotrowskiego, dotyczącego zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Otrzymane powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.