Raport bieżący numer 3/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku

 Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 stycznia 2024 roku zawiadomienia, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od p. Krzysztofa Dziewickiego, dotyczącego nabycia akcji przez podmioty związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Otrzymane powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.