home-icon/About us / Job offers / Kierownik Projektów

Kierownik Projektów

Kierownik Projektów

Data publikacji

01/03/2024

Data wygaśnięcia

Dział

Projektów

Miejsce

Ożarów Mazowiecki

Udostępnij

Aplikuj

arrow-white

Pobierz ofertę jako PDF

download-icon

Jakie zadania Ci powierzymy?

 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z klientami/inwestorami.

 • Zapewnienie realizacji celów projektu, w ramach czasowych określonych w budżecie, harmonogramie z zachowaniem jakości.

 • Opracowanie strategii i planów na realizację projektu.

 • Definiowanie, delegowanie i rozliczanie zadań dla zespołu projektowego.

 • Określenie zapotrzebowań kadrowych niezbędnych do realizacji projektu, dbałość o dopasowanie kompetencji zespołu do wymagań projektu oraz prowadzenie i motywowanie zespołu w trakcie jego realizacji.

 • Zarządzanie wszelkim zmianami dotyczącymi zakresu projektu.

 • Ścisła współpraca z TechLead’ami i Dyrektorem Produktu lub samodzielna koordynacja prac w projekcie.

 • Identyfikacja, ocena i minimalizowanie ryzyk dla projektu.

 • Zarządzanie projektem za pośrednictwem i z wykorzystaniem narzędzi, systemów i procedur zapewnienia jakości zgodnych z polityką firmy i oczekiwaniami klientów.

 • Zapewnienie zgodności realizowanego projektu z normami i przepisami prawa.

 • Wsparcie w kontaktach i budowaniu relacji z organami administracji publicznej i koordynowanie procesu terminowego uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

 • Zaangażowanie w proces ofertowania nowych projektów, koordynowanie przygotowania wyceny i technicznej części ofert.

 • Tworzenie dokumentacji projektowej: prezentacji, harmonogramów, budżetów itp.

 • Raportowanie postępu prac na projekcie, harmonogramu, kosztów, ryzyk i innych zagadnień kluczowych dla realizacji projektu.

Jakich kwalifikacji wymagamy?

 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy projektowej w projektach o charakterze wysoce innowacyjnym, obejmujących prace B+R i wdrożenia technologii.

 • Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku Kierownika Projektów.

 • Doświadczenie w roli kierownika projektu odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z zamawiającym oraz dbającym o całość zagadnień technicznych i komercyjnych realizowanego projektu.

 • Znajomość metodyk zarządzania projektami.

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2, preferowane C1).

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.

 • Wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność efektywnej komunikacji, w tym we współpracy w zespole łączącym pracowników o różnych kompetencjach.

 • Umiejętność rozwiązywania niestandardowych problemów i sprawne rekomendowanie decyzji do podjęcia.

 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód.

 • Umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia.

 • Determinacja w osiąganiu celów.

Co jeszcze może być dla nas ważne?

 

 • Znajomość technologii w obszarze fotoniki i/lub półprzewodników.

 • Znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R.

 • Umiejętność obsługi oprogramowania JIRA oraz zaawansowana znajomość Excela.

 • Doświadczenie w projektach dofinansowanych: Regionalnych, Krajowych, Europejskich.

Dlaczego my?

VIGO to zespół ludzi otwartych i ciekawych świata oraz technologii. Ludzi, którzy nieustannie poszukują rozwoju i nowych rozwiązań. Działając na rynku od tylu lat, niczego nie cenimy bardziej niż ludzi, z którymi pracujemy, ponieważ Vigo to ludzie, którzy w nim pracują.