Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 20.04.2016 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż 19 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie  od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1 („Investors TFI S.A.”), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki.

Investors TFI zawiadomił, że stan posiadania akcji Spółki oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez podmioty zarządzane i reprezentowane przez Investors TFI S.A. wzrósł powyżej poziomu 5%. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji