home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe WN-WS/2 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę metaloorganiki zgodnie ze specyfikacją udostępnioną w ogłoszeniu.

Zapytanie ofertowe WN-WS/2 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę metaloorganiki zgodnie ze specyfikacją udostępnioną w ogłoszeniu.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą

projektu „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej (akronim WikiNet) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler):

– 1 szt.  1000 g bubbler Trimethylgallium (TMGa OEG) – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
8 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 lutego 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe (w załącznikach) w wersji polskiej oraz angielskiej.

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217
35041 Marburg | Germany