home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/46 z dnia 21 maja 2021 r. na dostawę płytek półprzewodnikowych podłożowych

Zapytanie ofertowe SDM-WS/46 z dnia 21 maja 2021 r. na dostawę płytek półprzewodnikowych podłożowych

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 12  tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie uznaje się za dokonane w momencie przekazania towaru  go do dyspozycji Zamawiającego  w miejscu wskazanym przez Wykonawcę
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28 maja 2021 r.

Zamawiający prezentuje zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim. Szczegóły w zapytaniu ofertowym załączonym do publikacji.