home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_05_17 z dnia 27.04.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_05_17 z dnia 27.04.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zestawu płytek elektronicznych z zamontowanymi układami i elementami elektronicznymi według dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego, w celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.