home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_04_17 z dnia 26.04.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_04_17 z dnia 26.04.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy towarów potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe”, którymi są elementy termoelektryczne wymienione wg nazwy i potrzebnej ilości w zapytaniu ofertowym, umowa nr POIR.01.01.01-00-0389/15-00 w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 16.2 Zapytania ofertowego nr ZOZ-04_17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, dokonuje zmian w treści wymienionego Zapytania ofertowego w ten sposób, że wydłuża termin składania ofert (pkt. 8 Zapytania ofertowego nr ZOZ-04_17) do dnia 12 maja 2017 r.

 

 

Attachments