home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_03_17 z dnia 18.04.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_03_17 z dnia 18.04.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych obejmujących kompleksową budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” umowa nr POIR.03.02.02-00- 0209/16 z dnia 05.10.2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wyjaśnienia do pytań oferentów do Zapytania ofertowego nr ZOZ-03_17

2017.05.08

 

Attachments