home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_18 z dnia 29.03.2018

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_18 z dnia 29.03.2018

Zapytanie ofertowe dotyczy towarów potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z lnAsSb zakresu średniej podczerwieni” o numerze 04.01.04-00-0027/16-00 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.