home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-11_19 z dnia 10.04.2019

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-11_19 z dnia 10.04.2019

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy 70 sztuk ręcznych czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką”, umowa nr POIR.03.02.02-00-0209/16 z dnia 05.10.2016 roku w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie ofertowe  nr ZOZ-11_19 z dnia 10.04.2019 roku dotyczy dostawy ręcznych czytników kodów kreskowych w ilości 70 szt.