home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_18 z dnia 25.04.2018

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_18 z dnia 25.04.2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zaprojektowania, dostawy i montażu stanowisk montażowych z wyposażeniem podstawowym (dalej jako: „Stanowiska robocze”) w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką”, umowa nr POIR.03.02.02-00-0209/16 z dnia 05.10.2016 roku w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.