home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/20 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/20 z dnia 28.08.2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa blachy kovarowej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2023 r.

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

 

UWAGA!

W dniu 15.09.2023 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

HEMPEL

NIP: 5252408884

 

Request for proposal

Att 1 – Order description

Att 2 – Offer form

Att 3 – Power of attorney form

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa