home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/15 z dnia 20 lutego 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/15 z dnia 20.02.2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek asferycznych i dedykowanych uchwytów do soczewek, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
1 tydzień od dnia złożenia zamówienia dla soczewek asferycznych;

2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia dla uchwytów do soczewek.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2023

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

UWAGA!

W toku postępowania do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

PL_Zapytanie ofertowe (1)

PL_Zał_1_Opis przedmiotu zamówienia (1)

PL_Zał_2_Wzór pełnomocnictwa

EN_Request for proposals (1)

EN_Att_1_Order description

EN_Att_2_Power of attorney template