home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/12 z dnia 25.10.2022

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/12 z dnia 25.10.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien optycznych.

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2022

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB

UWAGA!
W dniu 03.11.2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
2 Photons Adam Jurczuk,
NIP: 543-109-46-46

Request for proposal

Att 3 – Power of attorney form

Att 2 – Offer form

Att 1 – Order description

Zapytanie ofertowe

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia