home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/6/2019 z dnia 22 lutego 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/6/2019 z dnia 22 lutego 2020 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
– arsenowodór – 4 miesiące od dnia złożenia zamówienia;
-fosforowodór – 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert 2.03.2020 r. 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta.