home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/42 z dnia 30 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/42 z dnia 30 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 9 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

 Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 6 kwietnia 2021 r.

Zamawiający prezentuje zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim.

UWAGA: w dniu 7.04.2021 r. Zamawiający informuje, że żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych zapytania ofertowego.