home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/32 z dnia 25 stycznia 2021 r. na wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/32 z dnia 25 stycznia 2021 r. na wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem zamówienia jest wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów:

–   Satelitki 4″ x 23

–   Płyta sufitowa x 1

–   dysk grafitowy x 2

–   rozeta x 2

–   płyta dolna (dla G4 4″).

Termin wykonania: Dostawca powinien wykonać zamówienie w terminie do 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia. 

Termin składania ofert 29 stycznia 2021 r. godzina 15:00.

Szczegółowy opis procedury zawiera załącznik do ogłoszenia.

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Advanced Furnace Technology Ltd 18 Cheddars Lane Cambridge CB5 8LD Wielka Brytania