home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego – VIGO Photonics S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załącznikach do Zapytania ofertowego od numeru 1 do 4.

Termin dostawy – 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 2019.12.31

W dniu 30 grudnia 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców. Informacje dotyczące wyjaśnień znajdują się w  załączonym pliku: „Pytania i odpowiedzi 30.12.2019”

3.01.2020 r. : Zamawiający informuje, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi fakt, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu jako niespełniające wymogów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.