home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego – VIGO Photonics S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załącznikach do Zapytania ofertowego od numeru 1 do 4.

Termin dostawy – 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 2019.12.27

Anulowany w dniu 20.12.2019 r.