home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-6_21 z dnia 5 października 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr IGA-6_21 z dnia 5 października 2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów – arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH¬3), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kody CPV

24100000-5 Gazy

Termin realizacji Zamówienia: całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r., dostarczone w następujący sposób: dostawa 1 butli fosforowodoru (PH3) powinna odbyć się do dnia 1 kwietnia 2022 r.; dostawa 1 butli arsenowodoru (AsH3) powinna odbyć się do dnia 1 czerwca 2022 r.; dostawa 1 butli fosforowodoru (PH3) oraz 1 butli fosforowodoru (AsH¬3) powinna odbyć się do dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Termin składania ofert: 12 października 2021 r. zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.