home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr IGA-13 z dnia 7 stycznia 2022 r. – usługa polegająca na czyszczeniu i neutralizacji filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4

Zapytanie Ofertowe nr IGA-13 z dnia 7 stycznia 2022 r. – usługa polegająca na czyszczeniu i neutralizacji filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi potrzebnej do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – umowa POIR.01.01.01-00-0480/20-00 z dnia 23.09.2021
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu i neutralizacji filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części jest technologicznie nieuzasadniony. Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a także osiągnięciu celów jakościowych wyników oczekiwanych prze Zamawiającego.

Zamawiający z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ publikuje jednocześnie ogłoszenie o tym samym tytule na niniejszej stronie i tu też ujawniane będą informacje o zmianach Zapytania ofertowego.

Kod CPV

42514320-1 Filtry gazu

Termin składania ofert 14.01.2022 r.

Załączniki: