home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr FSM-1_24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr FSM-1_24 z dnia 11.04.2024 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarow potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji w ramach projektu  Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitorowania zasobów wodnych” zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów mechanicznych , zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówień :
2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2024 r.

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics SA, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

 

UWAGA!

W dniu 18.04.2024 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

2 PHOTONS ADAM JURCZUK

NIP: 5431094646

 

 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa

Request for proposal

Att 1 – Order description

Att 2 – Offer form

Att 3 – Power of attorney form